• ro
  • en

Programul de activități al Autorității de Supraveghere Financiară pentru anul 2022

Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin exercitarea atribuțiilor conferite, manifestă un interes permanent cu privire la actualizarea și îmbunătățirea cadrului legal menit să consolideze capacitatea instituțională în exercitarea competențelor ce vizează procesele de autorizare, supraveghere și control ale entităților participante la sistemul financiar nebancar respectiv, cele din piața de capital, piața asigurărilor și a sistemului de pensii private. În acest sens, o preocupare legată de asigurarea stabilității financiare prin identificarea, monitorizarea şi evaluarea tendințelor şi a riscurilor pe pieţele financiare nebancare, precum și prin prin intermediul unor instrumente și tehnici specifice de evaluare a entităților și structurilor sistemului financiar relevante din punct de vedere sistemic, face parte integrantă din mecanismul supravegherii macroprudenţiale şi integrate, ca și obiectiv pentru anul 2022.

Găsiți AICI textul integral al Programul de activități al Autorității de Supraveghere Financiară pentru anul 2022