EIOPA - test de stres pe piața europeană de asigurări

Bucureşti, 17 decembrie 2021 – Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) a publicat rezultatele testului de stres efectuat pe piața europeană a asigurărilor în anul 2021, în cadrul căruia a fost evaluată reziliența industriei asigurărilor într-un scenariu în care pandemia COVID-19 se prelungește, în condițiile menținerii dobânzilor la un nivel scăzut, pentru o perioadă mai îndelungată.

În ciuda implicațiilor economice și financiare grave ale pandemiei de COVID-19, industria europeană de asigurări a intrat în exercițiul testului de stres cu un nivel puternic de capitalizare – evidențiat de un coeficient de solvabilitate de 217,9% la sfârșitul anului 2020. Acest tampon robust în solvabilitate a permis participanților să absoarbă șocul crizei generate de pandemia COVID-19.

Exercițiul de stres al asigurărilor din 2021 oferă autorităților de supraveghere o perspectivă valoroasă asupra capitalurilor și asupra lichidității asigurătorilor europeni într-un scenariu sever, dar plauzibil. De asemenea, acesta oferă o bază utilă pentru un dialog între supraveghetori și participanți pentru a aborda vulnerabilitățile care au ieșit la iveală.

EIOPA și autoritățile naționale competente vor analiza rezultatele pentru a obține o înțelegere mai profundă a riscurilor și vulnerabilităților sectorului de asigurări, în actualul context. EIOPA va evalua, de asemenea, necesitatea emiterii de recomandări cu privire la preocupările relevante identificate în cadrul exercițiului.

Totodată, EIOPA a elaborat o strategie de transformare digitală care-și propune să asigure o abordare sistematică și echilibrată a modificărilor tehnologice de pe piețele europene de asigurări și pensii private. EIOPA apreciază că autoritățile naționale trebuie să devină organizații digitale, orientate spre utilizator. 

 

Mai multe detalii despre testul de stres realizat de EIOPA puteți regăsi AICI.

Informații despre strategia de transformare digitală găsiți în ediția nr. 49/15.12.2021 - Raportul Tendințe și riscuri pe piețele financiare locale și internaționale, ce poate fi accesat AICI.