Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

 

Bucureşti, 15 decembrie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Instrucțiune privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Instrucțiunea va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, în vederea consultării publice, pentru 20 zile).

 

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Cristian-Eduard Ionescu pentru un nou mandat în funcția de membru și Președinte al Directoratului la societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Oleg Boian pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Asito Kapital S.A.;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Holfin Insurance Reinsurance Broker S.A. referitoare la numirea domnului Mischie Viorel ca administrator și noua structură a asociaților;

Aprobarea solicitării OTP Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții OTP Dinamic și OTP Premium Return;

Aprobarea solicitării Roca X Management S.R.L. de înregistrare a acesteia în Registrul A.S.F. în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative;

Aprobarea prospectului simplificat în vederea majorării capitalului social al societății Patria Bank S.A.;

Aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a acțiunilor emise de Chimcomplex S.A. Borzești;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Rosar S.A. Rădăuți, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Natura Quattuor Energia Holdings S.A. București având în vedere declanșarea falimentului;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Retrasib S.A. Sibiu și radierea din evidențele A.S.F., având în vedere finalizarea procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017;

Prelungirea suspendării, la cerere, a autorizației de funcționare a S.S.I.F. Optimus Fintech S.A.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Domas Insurance Broker de Asigurare S.R.L. (numire administrator și actualizarea datelor de identificare ale unui asociat al societății),

Acordarea autorizației de funcționare ca intermediar principal companie de brokeraj a societății Klausenburg Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Kunden Broker de Asigurare S.R.L. (schimbare denumire societate);

Aprobarea cererii de avizare a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea realizării de investiții în burse/piețe din state terțe de către S.A.I. Atlas Asset Management S.A. în conformitate cu art. 35 alin. (1) lit. b) și lit. f) din Legea nr. 243/2019 și cu art. 82 lit. b) și lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012;

Autorizarea modificărilor intervenite în documentele FDI Audas Piscator și FDI Monolith ca urmare a adaptării acestora conform solicitării SAI Atlas Asset Management S.A. de a investi în burse din state terțe;

Aprobarea solicitării SAI Atlas Asset Management S.A. de autorizare a Fondurilor de investiții alternative Herald, DCP Investiții, Hermes, Michelangelo și Alchemist în conformitate cu Legea nr. 243/2019 și înregistrarea acestora în Registrul public al A.S.F. în această calitate.

 

 

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.