• Acasa Consultări Publice
    PROIECT REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ropână pe data de 19 decembrie 2021 inclusiv.