• Acasa Consultări Publice
    PROIECT Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019

PROIECT Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019


Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu la data de 18 decembrie 2021 (inclusiv), în următorul format:

 

Proiect de

Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1286/2014

Propunere de modificare și/sau completare

Fundamentarea propunerii (din coloana nr. 2)

1

2

3