• Acasa Consultări Publice
    PROIECT NORMĂ pentru aplicarea Ghidului ESMA privind obligațiile în materie de date de piață prevăzute în MiFID II/MiFIR

PROIECT NORMĂ pentru aplicarea Ghidului ESMA privind obligațiile în materie de date de piață prevăzute în MiFID II/MiFIR

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile cu privire la proiectul de normă pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro, până la data de 9 decembrie 2021 inclusiv.