• Acasa Consultări Publice
    Proiect de Instrucțiune privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic

Proiect de Instrucțiune privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului. Proiectul de ghid emis în aplicarea instrucțiunii poate fi consultat AICI.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de instrucțiune se vor transmite până la data de 03.12.2021 către  reglementari.integrate@asfromania.ro.