• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    ANUNȚ privind lansarea în consultare publică, de către Comisia Europeană, a proiectului de directivă de  modificare a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Regulamentului (UE) nr. 537/2014

ANUNȚ privind lansarea în consultare publică, de către Comisia Europeană, a proiectului de directivă de  modificare a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Regulamentului (UE) nr. 537/2014

ANUNȚUL se referă lansarea în consultare publică, de către Comisia Europeană, a proiectului de directivă de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, a Directivei 2013/34/UE privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate și a Regulamentului (UE) nr. 537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public

Comisia a publicat un Call for evidence și solicită opiniile tuturor părților interesate.

Data adoptării preconizată este trimestrul IV 2022.

Consultarea publică se desfașoară în perioada 12.11.2021 – 04.02.2022

 

Mai multe informații sunt disponibile AICI