• Acasa Rapoarte
    2.2. Legislație națională (finanțe sustenabile - tranziția verde)

2.2. Legislație națională (finanțe sustenabile - tranziția verde)

Prevederile care asigură aplicarea legislației europene la nivel național în materie de finanțe verzi, fie transpun prevederile directivelor, fie reglementează situații cum ar fi desemnarea ASF în calitate de autoritate competentă în baza regulamentelor europene și împuternicirea pentru aplicarea de sancțiuni în caz de nerespectare a prevederilor regulamentelor.

Pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/2088 (SFDR) s-a avut în vedere detalierea modalităților de monitorizare de către ASF a unor cerințe stabilite prin regulament, precum și instituirea (în aplicarea prevederilor art. 14 din regulament) de sancțiuni în cazul încălcării prevederilor regulamentului. Prevederile naționale au fost incluse în Legea 158/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv:

 

Pentru asigurarea aplicării corespunzătoare a Regulamentului (UE) 2019/2089, au fost introduse prevederi în ceea ce privește sancțiunile în caz de nerespectare a obligațiilor ce rezultă din regulament în Legea nr.158/2020, la capitolul privind modificarea Legii nr. 126/2018.

Transpunerea Directivei 2014/95/UE a fost realizată prin:

  • Norma ASF 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare;
  • Norma ASF nr.1/2017 pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin Norma ASF nr. 41/2015;
  • Norma ASF nr.2/2017 pentru modificarea și completarea Normei nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private.

 

Prevederile actelor legislative apărute și care intră în vigoare în perioada următoare, cum ar fi Directiva delegată (UE) 2021/1269, Directiva delegată (UE) 2021/1270  și Regulamentul UE 2020/852, se vor regăsi de asemenea în legislația națională, în momentul de față textele actelor aflându-se în stadiu de proiecte și urmează a fi aprobate.