• ro
  • en
  • Acasa Societăți în insolvență
    Anunț de participare la procedura de selecție în vederea completării Listei practicienilor în insolvență agreați de A.S.F.

Anunț de participare la procedura de selecție în vederea completării Listei practicienilor în insolvență agreați de A.S.F.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (”A.S.F.”) organizează procedura de selecție în vederea completării Listei practicienilor în insolvență agreați de A.S.F.

Practicienii în insolvență interesați de participarea la această selecție pot depune, până cel mai târziu la data de 26.11.2021, ora 13.00, dosarele de participare, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, la Registratura Generală, în plic sigilat, pe care vor fi înscrise următoarele: ”Documentație pentru selecția practicienilor în insolvență agreați de A.S.F.”, numele/denumirea, adresa/sediul social, precum și mențiunea ”A nu se deschide – pentru Comisia de analiză și selecție”.

Documentația de participare la procedura de selecție se găsește pe pagina de internet a A.S.F.  AICI

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 26.11.2021, la sediul Autorității de Supraveghere Financiară.