Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 3 noiembrie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru contrapărți centrale (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

 

B)  Autorizare

Aprobarea domnului François Benoît Jean-Baptiste Pierre Coste pentru un nou mandat în calitate de membru și Președinte al Consiliului de Administrație la societatea Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID);

Aprobarea domnului Gabriel Marcu pentru un nou mandat în calitate de membru și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație la societatea Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID);

Aprobarea modificării aduse Actului constitutiv al Societății Aon România Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. ca urmare a numirii doamnei Serrano Cabrera Silvica – Nicoleta în calitatea de administrator și conducător executiv;

Autorizarea modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare al S.I.F. Transilvania S.A. ca urmare a numirii domnului Buftea Theo-Dorian în calitate de membru al Directoratului societății;

Aprobarea propunerilor de modificare și completare a Codului Depozitarului Central aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Depozitarului Central din data de 17.06.2021 și din data de 03.08.2021;

Aprobarea solicitării Nova Vision Investments AFIA S.A. de autorizare a Fondului de Investiții Alternative Fondul Oamenilor de Afaceri (FIA FOA), în calitate de Fond de Investiții Alternative destinate investitorilor de retail (F.I.A.I.R.) și înregistrarea acestuia în Registrul A.S.F. în această calitate;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Braiconf S.A. Brăila;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Safetech Innovations S.A. București și a emiterii Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferință în vederea tranzacționării pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB;

Aprobarea modificării modelului intern parțial pentru calculul necesarului de capital de solvabilitate a grupului Uniqa și a societății Uniqa Asigurări S.A., membră a grupului Uniqa;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Zurich Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (schimbare denumire societate și modificare conținut articol nr. 5 „Obiectul de activitate” din Actul constitutiv);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Transilvania Broker de Asigurare S.A. (divizarea valorii nominale a acțiunilor, completarea obiectului de activitate, închidere/deschidere punct de lucru).

 

 

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.