• Acasa Consultări Publice
    PROIECT REGULAMENT cu privire la procedura de retragere a notificării efectuate de OPCVM sau AFIA din România sau din alte state membre cu privire la distribuția titlurilor de participare ...

PROIECT REGULAMENT cu privire la procedura de retragere a notificării efectuate de OPCVM sau AFIA din România sau din alte state membre cu privire la distribuția titlurilor de participare ...

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi transmise la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 30 octombrie 2021 (inclusiv).