Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 6 octombrie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Regulamentul privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale și Regulamentul privind utilizarea sistemului de conturi globale și aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare (regulamentele vor fi transmise, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Notificarea ESMA referitoare la intenția de aplicare a prevederilor Ghidului ESMA privind obligațiile în materie de date de piață prevăzute în MiFID II/MiFIR;

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul național de protecție (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Supraveghere

Aprobarea reluării activității de distribuție a companiei de brokeraj Comisasig Broker de Asigurare S.R.L.

 

C)  Autorizare

Aprobarea solicitării Franklin Templeton International S.a.r.l. de avizare a modificării intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării Fondul Proprietatea S.A., respectiv actul constitutiv al societății, ca urmare a diminuării capitalului social;

Aprobarea solicitării SAI Broker S.A. de autorizare a fondurilor Optim Invest, Smart Money, Alpha Invest și Hyb Invest în calitate de Fonduri de Investiții Alternative destinate investitorilor profesionali (FIAIP) și înregistrarea acestora în Registrul A.S.F. în această calitate;

Aprobarea solicitării SAI Globinvest S.A. de autorizare a Fondului Deschis de Investiții Globinvest Bonds și înscrierea acestuia în Registrul public al A.S.F.;

Aprobarea privind solicitarea SAI Erste Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondului deschis de investiții You Invest Balanced Eur, administrat de societate, în vederea alinierii documentelor acestuia la prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, precum și ca urmare a modificării strategiei de investiții a fondului și denumirii acestuia;

Emiterea unei decizii prin care se confirmă faptul că societățile Porsche Mobility S.R.L. și Porsche Leasing Romania IFN S.A., angajate în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Porsche Corporate Finance GmbH, beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Aprobarea modificării structurii asociaților ca urmare a cesiunii de părți sociale, a noilor asociați semnificativi și a modificării prevederilor Actului Constitutiv al societății Z&A Asigurări-Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Renomia-Srba Insurance Broker S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate secundară;

Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutitv al societății Stellar Re Intermediaries – Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, structura asociaților);

Aprobarea cererii privind modificarea capitalului social și autorizarea modificării Actului constitutiv al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A;

Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.