Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 22 septembrie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

 

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul național de protecție (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Notificarea ESMA referitor la intenția A.S.F. de aplicare a prevederilor Ghidului ESMA privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului privind distribuția transfrontalieră a fondurilor (ESMA 34-45-1272 RO);

Notificarea ESMA referitor la intenția de aplicare a prevederilor Ghidului ESMA pentru aplicarea standardelor referitoare la informațiile financiare - Guidelines on Enforcement of Financial Information (ESMA 32-50-218).

 

B) Autorizare

Aprobarea domnului Josef Kreiterling pentru un nou mandat în calitate de membru - Președinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Ergo Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea numirii doamnei Eleonora Geamănu în funcția de administrator și a domnului Mehmet Ertan Özay în funcția de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație al societății Willis Towers Watson România – Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L., precum și a modificărilor aduse prevederilor Actului constitutiv al societății;

Aprobarea autorizării doamnei Andreea-Marina Pipernea în funcția de Director General al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea solicitării operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. de înregistrare a 3 (trei) indici de referință nesemnificativi noi;

Aprobarea solicitării S.A.I. Patria Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele următoarelor OPCVM administrate: Fondul Deschis de Investiții Patria Global, Fondul Deschis de Investiții Patria Stock, Fondul Deschis de Investiții Patria Obligațiuni și Fondul Deschis de Investiții Euro Obligațiuni.

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.