Comunicat de presă

 

Comunicat cu privire la respingerea planului de finanțare pe termen scurt și a planului de redresare, retragerea autorizației de funcționare, constatarea stării de insolvență și promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.

 

București, 17 Septembrie 2021 - Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) din România aduce la cunoștință că, dat fiind faptul că nu a fost făcută dovada documentată a modului în care Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. va deține permanent fonduri proprii eligibile pentru a acoperi cerința de capital de solvabilitate (SCR) și cerința de capital minim (MCR), precum și lipsa fondurilor proprii de bază eligibile să acopere pragul absolut al MCR, valoarea SCR calculată și valoarea MCR calculată, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. d) și lit. e), art. 67 alin. (1) lit. a), art. 72 alin. (1)  și art. 95 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, dată fiind și inexistența vărsământului la capitalul social, în urma analizării modului de îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia A.S.F. nr. 714/2021, respectiv Decizia A.S.F. nr. 724/2021, a rezultat că Planul de finanțare pe termen scurt și Planul de redresare sunt în mod evident neadecvate și nu asigură restabilirea situației financiare a societății și, pe de o parte, solvabilitatea societății este în continuă deteriorare iar, pe de altă parte, societatea se află în incapacitate vădită de plată.

            În consecință, pentru protejarea asiguraților, Consiliul A.S.F. a decis:

- retragerea autorizației de funcționare a Societății Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., în conformitate cu prevederile art. 110 din Legea nr. 237/2015, constatarea stării de insolvență a Societății Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., astfel cum este definită de art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. a) și lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare și promovarea de către A.S.F. a cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva societății, conform dispozițiilor art. 249 din legea referită.

 

Reamintim că, în baza Deciziei nr. 714/03.06.2021, s-au stabilit în sarcina Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. următoarele obligații:

  • transmiterea spre aprobare către A.S.F. a unui Plan de finanțare pe termen scurt, în termen de o lună de la data primirii Deciziei nr.714/03.06.2021, în vederea restabilirii nivelului fondurilor proprii de bază eligibile care acoperă MCR sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât, în termen de 3 luni, MCR să fie din nou respectată;
  • transmiterea unui Plan de redresare refăcut, în termen de 2 luni de la data primirii Deciziei nr.714/03.06.2021, cu măsuri pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă cerința de capital de solvabilitate pentru modificarea profilului de risc, astfel încât nivelul SCR să fie restabilit în termenul legal, de la data constatării nerespectării SCR prin Decizia A.S.F. nr. 325/10.03.2021. Prin Decizia nr. 724/04.06.2021, A.S.F. a desemnat Fondul de Garantare a Asiguraților (F.G.A.) ca administrator temporar în vederea înlocuirii conducerii Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., în scopul restabilirii situației financiare a asigurătorului și pentru asigurarea unei conduceri sănătoase și prudente a activității asigurătorului, în conformitate cu art. 30 alin (2) coroborat cu art. 33 raportat la art. 2 pct. 3 din Legea 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor. Termenul ce decurge din Decizia A.S.F. nr. 714/03.06.2021 pentru restabilirea MCR a fost data de 04.09.2021 (respectiv prima zi lucrătoare 06.09.2021).

                 Totodată, cu începere de la data de 05.04.2021,  Autoritatea de Supraveghere Financiară a sesizat Ministerul Public, dar și alte autorități ale statului cu privire la faptele constatate la S.A.R. City Insurance S.A.

                 Pentru o completă documentare cu privire la rezultatele procesului de supraveghere și control, punem la dispoziție mai jos o sinteză a sancțiunilor impuse de Autoritate la S.A.R. City Insurance S.A.

 

SINTEZA SANCȚIUNILOR IMPUSE DE A.S.F. LA CITY INSURANCE

În perioada 2014-2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a impus S.A.R. City Insurance S.A. următoarele sancțiuni:

Decizia 762/14.06.2021

410.900 lei

amendă în baza Legii 132/2017;

Decizia 714/03.06.2021

2.930.766 lei

amendă și stabilirea unor măsuri (plan de finanțare MCR şi plan de redresare SCR);

Decizia 716/03.06.2021

1.000.000 lei

amendă și retragerea aprobării domnului Renato Szilagyi, președinte al directoratului;

Decizia 717/03.06.2021 

1.000.000 lei

amendă și retragerea aprobării domnului Buzerea Barbu Mircea, vicepreședinte al directoratului;

Decizia 718/03.06.2021

1.000.000 lei

amendă și retragerea aprobării domnului Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, membru al directoratului;

Decizia 723/03.06.2021

1.000.000 lei 

amendă și retragerea aprobării domnului Browne Woodthorpe Robert, președinte al Consiliului de Supraveghere;

Decizia 719/03.06.2021

1.000.000 lei 

amendă și retragerea aprobării domnului Rossler Max Walter, vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere;

Decizia 722/03.06.2021

1.000.000 lei

amendă și retragerea aprobării domnului Pascale Cristian, membru al Consiliului de Supraveghere;

Decizia 721/03.06.2021

1.000.000 lei 

amendă și retragerea aprobării doamnei Arampova Aelita, membru al Consiliului de Supraveghere;

Decizia 720/03.06.2021

1.000.000 lei 

amendă și retragerea aprobării d-lui Papanikolaou Epameinondas, membru al Consiliului de Supraveghere;

Decizie 325/10.03.2021

2.600.000 lei

amendă și plan de redresare (SCR);

Decizia 83/25.01.2021

530.000 lei

amendă d-lui Renato Szilagyi, președinte directorat;

Decizia 84/25.01.2021

 500.000 lei

amendă d-lui Buzera Barbu Mircea, vicepreședinte al directoratului;

Decizia 85/25.01.2021

500.000 lei

amendă d-lui Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, membru al directoratului;

Decizia 86/25.01.2021

450.000 lei

amendă d-lui Browne Woodthorpe Robert, președinte al Consiliului de Supraveghere;

Decizia 87/25.01.2021

450.000 lei

amendă d-lui Rossler Max Walter, vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere;

Decizia 88/25.01.2021

450.000 lei

amendă d-lui Pascale Cristian, membru al Consiliului de Supraveghere;

Decizia 89/25.01.2021

450.000 lei

amendă d-nei Arampova Aelita, membru al Consiliului de Supraveghere;

Decizia 90/25.01.2021

 450.000 lei

amendă d-lui Papanikolaou Epameinondas, membru al Consiliului de Supraveghere,

Decizia 3/13.01.2021

 500.000 lei

amendă aplicată societății în baza Legii nr.132/2017;

Decizia 458/06.04.2020

100.000 lei

amendă aplicată societății;

Decizia 1040/13.08.2019

 -

avertisment scris aplicat societății;

Decizia 1180/26.09.2019

50.000 lei

amendă aplicată societății,

Decizia 123/25.01.2018

-

avertisment scris aplicat societății;

Decizia 494/10.04.2017

30.000 lei

amendă d-lui Cristian Pascale, membru CA;

Decizia 492/10.04.2017

30.000 lei

amendă d-lui Dan Odobescu și retragere aprobare membru, președinte CA;

Decizia 493/10.04.2017

20.000 lei

amendă d-lui Dan Odobescu și retragere aprobare director general;

Decizia 2315/21.12.2016

10.000 lei

amendă d-lui Dan Odobescu, director general;

Decizia 2314/21.12.2016

30.000 lei

amendă și stabilire măsuri în sarcina societății;

Decizie 912/19.04.2016

40.000 lei

amendă d-lui Papanikolaou Epameinondas,

director adjunct;

Decizie 911/19.04.2016

10.000 lei

amendă aplicată d-lui Claudiu Mândrilă, director de daune;

Decizie 910/19.04.2016

50.000 lei

amendă aplicată d-lui Dan Odobescu, director general;

Decizie 902/18.04.2016

100.000 lei

amendă aplicată societății și plan de măsuri;

Decizia 2307/29.12.2014

20.000 lei

amendă aplicată d-lui Mușat Nicolae, director general;

Decizie 2309/29.12.2014

20.000 lei

amendă aplicată d-nei Măzăreanu Ioana, director adjunct;

Decizia 198/23.05.2014

-

avertisment scris aplicat d-lui Mușat Nicolae, director general;

Decizia 199/23.05.2014

5.000 lei

amendă aplicată d-lui Claudiu Mândrilă, director daune;

Decizia 158/30.04.2014

-

avertisment scris aplicat d-lui Claudiu Mândrilă, director daune.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a impus S.A.R. City Insurance S.A. și următoarele măsuri:

Decizia 455/06.04.2020

-

măsuri de remediere pentru deficiențe constatate în baza Legii 237/2015;

Decizia 457/06.04.2020

16.500.000 euro

majorare de capital de solvabilitate aplicată societății.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.