Pensiile private din România la jumătate de an

Sistemul pensiilor private a fost cel mai puțin afectat de pandemia COVID-19, având în vedere politica de economisire și de investire pe termen lung. De-a lungul timpului, au avut loc puține episoade de volatilitate mai ridicată. Acestea au influențat fondurile de pensii private doar conjunctural, activele acestora înregistrând creșteri substanțiale de la an la an.

La finalul lunii iunie a acestui an, sistemul pensiilor private din România a ajuns la active de 87,70 miliarde lei, în creștere cu 28% comparativ cu luna iunie a anului anterior și cu 5% comparativ cu martie 2021.

La 30 iunie 2021, erau înscriși 8,25 milioane participanți la cele 17 fonduri de pensii private, la finalul lunii iunie 2020 fiind înregistrați un număr de 8,07 milioane participanți.

Politica investițională din cadrul portofoliilor de active ale fondurilor de pensii private continuă să fie concentrată pe piața locală de capital, în timp ce ponderea investițiilor în instrumente cu venit fix reprezenta 70% din totalul portofoliului investițional al fondurilor de pensii private, iar un procent de 24% a fost investit în acțiuni la finalul primului semestru al anului 2021.

 

Pilonul II

 

Valoarea totală a activelor nete ale fondurilor de pensii administrate privat (Pilon II) a fost de 84,41 miliarde lei la finalul primului semestru al anului 2021, în creștere cu aproximativ 28% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020.

Numărul participanților înregistrați în sistemul pensiilor administrate private a ajuns la aproximativ 7,7 milioane persoane, față de 7,56 milioane persoane înregistrate în luna iunie a anului 2020.

La nivelul Pilonului II, contribuția medie a participanților, cu contribuții virate la 30 iunie 2021, a fost de 208 lei/participant, în timp ce la 31 decembrie 2020, valoarea acesteia a fost de 192 lei/participant. În perioada ianuarie-iunie 2021, contribuțiile virate în sistemul de pensii administrate privat au fost în cuantum de 4,84 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 9% față de aceeași perioadă din anul 2020.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat a fost 6,55% în iunie 2021, în luna decembrie 2020 valoarea acesteia fiind de 5,38%.

La finalul lunii iunie 2021, valoarea medie a activului unui participant la sistemul pensiilor administrate privat era de 10.980 lei, înregistrând o creștere de 11,3% comparativ cu decembrie 2020. În semestrul I 2021 au fost efectuate plăți ale activului personal net către participanți în cuantum de 129 milioane lei pentru 8.559 de participanți și beneficiari.

Numărul total al participanților la sistemul de pensii administrate privat a fost, la 30 iunie 2021, de 7,70 milioane persoane, în creștere cu 2% comparativ cu aceeași dată a anului anterior.

 

Pilonul III

 

Valoarea totală a activelor nete, în sistemul de pensii facultative (Pilon III) a ajuns, la finalul primului semestru al acestui an, la 3,24 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 24% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Numărul de participanți, la 30 iunie 2021, a fost de 546.022 persoane, comparativ cu 517.057 persoane înregistrate la 30 iunie 2020.

La nivelul Pilonului III, contribuția medie a participanților cu contribuții virate la 30 iunie 2021 a fost de aproximativ 139 lei/participant, în creștere cu 9% comparativ cu luna iunie 2020. În perioada ianuarie-iunie 2021, contribuțiile virate în sistemul de pensii facultative au fost în cuantum de aproximativ 188 milioane lei, în creștere cu 4% față de aceeași perioadă din anul 2020.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc ridicat a fost 8,26% în iunie 2021, în luna iunie 2020 valoarea acesteia fiind de 3,48%. Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc mediu a înregistrat un nivel de 7,07% la finalul lunii iunie 2021, mai mare comparativ cu cea înregistrată în luna iunie 2020 (3,84%).

La finalul lunii iunie 2021, valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor facultative era de 6.051 lei, cu 9% mai mare decât în decembrie 2020, reprezentând totodată 55% din valoarea unui cont mediu din fondurile de pensii administrate privat. În intervalul ianuarie-iunie 2021, au fost efectuate plăți ale activului personal net către participanți în cuantum de aproximativ 51 milioane lei pentru 5.153 de participanți și beneficiari.

Mai multe detalii despre evoluția sistemului de pensii private în primul semestru al anului puteți regăsi AICI .