• Acasa Consultări Publice
    PROIECT Normă pentru completarea articolului 45 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale

PROIECT Normă pentru completarea articolului 45 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului normei pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 9 septembrie - 19 septembrie 2021.