Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 25 august 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)   Reglementare

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară - Money-market funds (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Norma privind guvernanța și securitatea sistemelor de tehnologia informațiilor și a comunicațiilor utilizate de către societățile de asigurare și de reasigurare (norma va fi trasnsmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Andrei-Răzvan Micu pentru un nou mandat în funcția de Director general la societatea Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE-România) S.A.;

Aprobarea domnului Adrian-Răzvan Florescu pentru un nou mandat în funcția de Director general adjunct la societatea Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE-România) S.A.;

Aprobarea solicitării SAI Sira S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondului deschis de investiții Omninvest administrat de societate, în vederea alinierii acestora la prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, precum și ca urmare a modificării comisionului de depozitare;

Aprobarea solicitării BT Asset Management SAI S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondurilor deschise de investiții: BT Clasic, BT Maxim, BT Obligațiuni, BT Index Romania – ROTX, BT Index Austria - ATX, BT Euro Clasic, BT Euro Obligațiuni, BT Fix, BT Euro Fix, BT Dolar Fix, BT Energy, BT Technology, BT Agro și BT Real Estate;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Avioane Craiova S.A. Dolj;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Star Residence Invest S.A. București și emiterea Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferință în vederea tranzacționării pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Fly Insurance - Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății R.C.G. Broker de Asigurare S.R.L. (numire cenzor);

Aprobarea modificării aduse Actului constitutiv al societății Loyalty Insurance Broker S.R.L. (schimbare denumire);

Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții a Fondului de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții a Fondului de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.