Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 5 august 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare

Norma privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B)  Supraveghere

Aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Ramy-95 Broker de Asigurare S.R.L., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali.

C)  Autorizare

Avizarea membrilor Consiliului Director al Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), respectiv a domnului Mădălin Roșu (Președinte al Consiliului Director), a doamnei Emilia Lorincz (membru al Consiliului Director), a doamnei Tanja Blatnik (membru al Consiliului Director), a doamnei Raluca-Theodora Vișan (membru al Consiliului Director) și a domnului Călin Rareș Matei (membru al Consiliului Director);

Aprobarea solicitării SAI Certinvest S.A. de autorizare a fondurilor Certinvest Acțiuni și Certinvest Green în calitate de Fonduri de Investiții Alternative destinate investitorilor profesionali (F.I.A.I.P.) și înregistrarea acestora în Registrul A.S.F. în această calitate;

Aprobarea solicitării BT Asset Management SAI S.A. de autorizare a Fondului imobiliar de investiții alternative BT Property și înregistrare a acestuia în Registrul A.S.F.;

Emiterea unei decizii prin care se confirmă faptul că societatea Siemens Healthcare S.R.L., angajată în tranzacții intragroup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Siemens AG, beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Aprobarea avizării modificării Actului constitutiv al Gothaer Asigurări Reasigurări S.A., ca urmare a majorării capitalului social al societății;

Aprobarea avizării modificării Actului constitutiv al NN Asigurări S.A., ca urmare a majorării capitalului social al societății.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.