• Acasa Consultări Publice
    PROIECT NORMĂ privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud

PROIECT NORMĂ privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu la data de 10 iulie 2021 (inclusiv), în următorul format:

 

Proiect de Normă privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud

Propunere de modificare și/sau completare

Fundamentarea propunerii (din coloana nr. 2)

1

2

3