Evidența valorilor mobiliare

 

  • Inregistrarea instrumentelor financiare la ASF în vederea admiterii la tranzacționare în cadrul unui SMT AICI

 

  • Emiterea Certificatului de înregistrare a instrumentelor financiare (CIIF) aferent înregistrării unei operațiuni corporative AICI

 

  • Retragerea de la tranzacționare a acţiunilor emise de un emitent în baza unei Hotărâri AGEA şi radierea acestora din evidenţa ASF AICI