Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 26 mai 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procedurile standardizate și protocoalele de mesagerie în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE)  nr. 909/2014 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

                                                                                                                    

B)  Supraveghere

Rezultatele controlului periodic realizat la Societatea German Romanian Assurance S.A.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la compania de brokeraj Oxygen Express Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Unicredit Bank S.A. în calitate de depozitar al activelor Fondului de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life.

 

C)  Autorizare

Aprobarea domnului François Benoît Jean-Baptiste Pierre Coste în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Groupama Asigurări S.A.;

Autorizarea domnului Dan-Marius Popovici, pentru un nou mandat, în calitate de membru al Directoratului societății OTP Asset Management SAI S.A.;

Autorizarea doamnei Oana-Sînziana Maioreanu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Aegon Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea numirii doamnei Ghebenel Cristina Maria în funcția de administrator al societății Transilvania Maxima - Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea Prospectului de bază aferent Programului de emisiune de produse structurate al SSIF BRK Financial Group S.A. Cluj Napoca și emiterea Certificatului care atestă aprobarea Prospectului de bază în vederea notificării acestuia către ESMA și autoritățile competente din Austria, Ungaria și Polonia.

Aprobarea Raportului de evaluare actuarială a fondurilor de pensii facultative pentru anul 2021;

Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.