Cerințe de avizare mentori

 

Mentorul este persoana fizică, avizată de ISF care desfăşoară activitate de mentorat conform metodologiei ISF, este înscrisă în Registrul mentorilor (RM).

 

IMPORTANT

ISF stabilește prin metodologie proprie următoarele:

-          condiţiile de avizare şi cerinţele de înregistrare în RM

-          deschiderea, menţinerea şi actualizarea RM

-          taxele de înregistrare şi de menţinere în RM

 

Delegare competențe către ISF

În conformitate cu prevederile din anexa la Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, programele analitice aferente pregătirii profesionale continue ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări cuprind, în general, actualizări ale legislaţiei naţionale şi europene specifice activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi distribuţiei de asigurări şi reasigurări, inclusiv prevederile legilor speciale privind protecţia datelor cu caracter personal, prevenirea şi combaterea spălării banilor, precum şi alte teme specifice şi conexe domeniului asigurărilor şi reasigurărilor

 

  1. Aprobare programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor și reasigurărilor

Norma nr. 20/2018 prevede la articolul 3 faptul că A.S.F. care poate delega competenţe către ISF pentru elaborarea şi actualizarea programelor analitice/tematicilor aferente programelor de pregătire profesională în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor.

   

  2. Alte competențe delegate ISF

COMPETENȚE  delegate

elaborarea şi actualizarea tematicilor examenelor de absolvire aferente pregătirii profesionale în domeniul asigurărilor şi/sau reasigurărilor;

aprobarea solicitărilor furnizorilor de programe de pregătire profesională, societăţilor şi intermediarilor principali, autorizaţi sau avizaţi de A.S.F., după caz, cu privire la organizarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi profesional;

validarea şi menţinerea evidenţei creditelor de formare profesională din activitatea de pregătire profesională;

deschiderea, menţinerea şi actualizarea următoarelor registre:

        -  Registrul intermediarilor în asigurări, conducătorilor şi conducătorilor executivi (RIAC);

        - Registrul lectorilor (RL);

        - Registrul mentorilor (RM);

        - Registrul evaluatorilor de competenţe (REC).

elaborarea şi actualizarea suporturilor de curs, ale bateriilor de teste aferente programelor de pregătire profesională, de teste pentru examinare şi simularea examinării;

crearea şi gestionarea platformei e-Learning proprii;

elaborarea metodologiilor de lucru pentru stabilirea conformității cu cerințele legale.