Legislație primară P III

 

LEGEA nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare (forma consolidată, 07 aprilie 2023)

Legea nr. 204/2006 (forma inițială), modificată și completată prin următoarele acte normative:

  1. Ordonanţa de urgenţă nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
  2. Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
  3. Legea nr. 87/2015 pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 
  4. Legea nr. 52/2017 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
  5. Legea nr. 24/2018 pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
  6. Legea nr. 280/2018 pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.
  7. Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012.
  8. Ordonanţa de urgenţă nr. 174/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private; 
  9. Legea nr. 65/2023 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.238 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze   investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte    normative din domeniul pensiilor private.