• Acasa Comunicate și informări de presă
    Informare de presă - A.S.F. începe selecția membrilor Grupului consultativ de dialog permanent în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare nebancare

Informare de presă - A.S.F. începe selecția membrilor Grupului consultativ de dialog permanent în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare nebancare

București, 7 aprilie 2021 – Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) anunță demararea procesului de selecție a noilor membri ai Grupului consultativ de dialog permanent în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare nebancare (GCDPPC).

Selecția urmează să fie realizată de către A.S.F., conform prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al GCDPPC, în baza criteriilor privind: buna-reputație, implicarea în problematica protecției consumatorilor de produse și servicii financiare nebancare, nivelul de cunoștințe de specialitate, activitatea desfășurată în domeniul protecției consumatorilor de produse și servicii financiare nebancare sau în domeniul conex, susținerea de către o asociație de consumatori sau de către o asociație a industriei pieței financiare nebancare.

Persoanele interesate vor transmite în scris către A.S.F. intenția lor de participare, pe adresa de email: secretariat.gcdp@asfromania.ro, însoțită de toate documentele solicitate în anunțul detaliat publicat AICI.

GCDPPC are ca scop principal promovarea drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor și facilitarea comunicării între toate părțile interesate în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare nebancare - actorii pieței financiare nebancare, asociațiile relevante în domeniul protecției consumatorilor și A.S.F. Grupul este, în fapt, o platformă de dezbatere a principiilor, valorilor, ideilor și propunerilor privind protecția consumatorilor de servicii financiare nebancare pentru a veni în sprijinul acestora, prin urmărirea permanentă a evoluțiilor și tendințelor relevante în domeniul serviciilor financiare nebancare, în scopul îmbunătățirii experiențelor consumatorilor și adaptării continue a practicilor și politicilor din cele trei domenii de activitate, aflate în sfera de reglementare a A.S.F.

Grupul este constituit din 23 de membri, aleși pe o perioadă de 3 ani. Mandatele membrilor Grupului, aleși în anul 2018, s-au încheiat.

Pentru a asigura eficacitatea Grupului, acesta este compus din persoane fizice, susținute de o asociație de specialitate, în așa fel încât să se asigure reprezentarea echitabilă, astfel:

  • nouă reprezentanți din partea asociațiilor de consumatori, asociațiilor relevante cu domeniu de activitate conex sau în legătură cu consumatorii de servicii financiare nebancare;
  • nouă reprezentanți ai asociațiilor relevante ale industriei de servicii financiare nebancare.

Totodată, în cadrul Grupului vor activa și un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, un reprezentant din partea mediului universitar sau academic, un reprezentant al consumatorilor din România în grupurile de profil din cadrul autorităților europene, un reprezentant din partea organizațiilor sindicale reprezentative ale salariaților entităților reglementate din piața financiară și un reprezentant din partea Registrului Auto Român.

 

Obiectivele care urmează a fi atinse de Grup sunt:

a) consolidarea protecției consumatorilor de servicii financiare nebancare;

b) evaluarea modului în care legislația europeană este transpusă, implementată și respectată în legislația națională, respectiv pe piața financiară nebancară autohtonă, în probleme care vizează protecția consumatorilor – prin studii, analize comparative, acțiuni de mystery shopping

c) prevenirea și identificarea practicilor incorecte, neloiale sau frauduloase, a clauzelor contractuale neclare, a celor susceptibile a fi declarate abuzive etc.;

d) îmbunătățirea nivelului de educație financiară, atât a consumatorilor, cât și a actorilor pieței și angajaților acestora, în scopul promovării încrederii în produsele și serviciile financiare nebancare care respectă legislația națională și europeană și cele mai avansate standarde de calitate din domeniu;

e) elaborarea unei strategii comune în domeniul protecției consumatorilor, inclusiv din perspectiva abordărilor de tip business conduct;

f) cooperarea şi schimbul de informaţii în ceea ce priveşte protecţia consumatorilor;

g) emiterea de opinii și recomandări în domeniul protecției consumatorilor, referitoare la proiectele de decizii și reglementări ale A.S.F., la formularea de propuneri de îmbunătățire a reglementărilor A.S.F., la modul de soluționare a reclamațiilor formulate împotriva entităților aflate în aria de supraveghere a A.S.F.;

h) recomandări referitoare la reglementări sau ghiduri de aplicare a reglementărilor;

i) dezvoltarea în comun a unor programe și activități specifice, a unui sistem de monitorizare a pieței, a susținerii incluziunii financiare și a educației financiare;

j) efectuarea de studii şi analize referitoare la nivelul și nevoile de educație financiară;

k) realizarea de analize privind modul în care sunt respectate cerințele de informare corectă, completă și transparentă a consumatorilor de servicii financiare, inclusiv a celor potențiali;

l) consultări reciproce asupra unor probleme curente apărute în legătură cu protecţia consumatorilor;

m) mediatizarea legislaţiei, a celor mai bune practici, a măsurilor şi acţiunilor legate de protecţia consumatorilor;

n) organizarea de campanii/evenimente comune în domeniul protecției consumatorilor.

           

Conform obiectivului fundamental al Autorității de Supraveghere Financiară privind protecția consumatorilor, reflectat și în Strategia A.S.F. 2021-2023, Autoritatea are un dialog permanent cu asociațiile profesionale ale entităților reglementate și ale consumatorilor, pentru a cunoaște mai bine problemele specifice cu care aceștia se confruntă și pentru a participa activ la soluționarea lor.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.