• Acasa Consultări Publice
    PROIECT Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

PROIECT Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 29 ianuarie 2021 -  12 februarie 2021.