Autoritățile Europene de Supraveghere (EBA, EIOPA și ESMA - ESAs) au publicat Opinia comună privind domeniul de aplicare jurisdicțional al Regulamentului (UE) 2017/2402 (SECR

În data de 26 martie 2021 Autoritățile Europene de Supraveghere (EBA, EIOPA și ESMA - ESAs) au publicat Opinia comună  privind domeniul de aplicare jurisdicțional al Regulamentului (UE) 2017/2402 (SECR).

Scopul Opiniei ESA este de a facilita înțelegerea anumitor dispoziții din SECR în cazurile în care entități din țări terțe devin părți la o securitizare. Opinia ESA își propune să clarifice potențialele obligații ale acelor părți din țări terțe, precum și aspectele legate de conformitate ale unei tranzacții în temeiul SECR și este menită să contribuie la îmbunătățirea funcționării piețelor de securitizare din UE.

Prin această opinie comună, ESAs și-au expus punctul de vedere asupra dificultăților practice cu care se confruntă participanții la piață în legătură cu domeniul de aplicare jurisdicțional al diferitelor dispoziții din SECR în următoarele patru scenarii:

  • securitizări în care unele, dar nu toate părțile pe partea „de vânzare”, adică inițiatorul, creditorul original, sponsorul și entitatea special constituită în scopul securitizări („SSPE”) etc., sunt stabilite într-o țară terță;
  • securitizări în care toate părțile pe partea „ de vânzare” sunt stabilite într-o țară terță și investitorii UE investesc în acestea;
  • investiții în securitizări de către filiale ale grupurilor reglementate din UE, în cazul în care filialele respective sunt stabilite într-o țară terță; și
  • securitizări în care una dintre părți este un administrator de fonduri de investiții dintr-o țară terță.

Opinia recomandă abordarea acestor dificultăți, acolo unde este posibil, prin emiterea de orientări interpretative de către Comisia Europenă.

Documentul menționat anterior poate fi consultat la adresa: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-publish-joint-opinion-jurisdictional-scope-under-securitisation-regulation

 

De asemenea, Comitetul Mixt al Autorităților Europene de Supraveghere (EBA, EIOPA și ESMA - ESAs) a publicat Materialul Întrebări și Răspunsuri cu privire la aspectele intersectoriale ale SECR. Materialul Întrebări și Răspunsuri clarifică subiectele legate de aplicarea SECR pentru a ajuta participanții la piață să își respecte obligațiile și pentru a încuraja consecvența transsectorială în implementarea cerințelor privind securitizarea în UE.

 

Documentul menționat anterior poate fi consultat la adresa : https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-publish-qas-cross-sectoral-aspects-securitisation-regulation