ESMA confirmă faptul că elementele diferite ale noului regim vor intra în vigoare în data de  23 septembrie 2020

ESMA confirmă faptul că elementele diferite ale noului regim în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 (Regulamentul privind Securitizarea) vor intra în vigoare în data de  23 septembrie 2020 ca urmare a publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a standardelor tehnice de punere în aplicare a regulamentului european menționat anterior.

Odată cu intrarea în vigoare a standardelor tehnice :

  • Va fi posibilă depunerea cererilor pentru entitățile care doresc să se înregistreze ca Registru Central de Securitizări (SR)
  • Vor intra în vigoare noile template-uri de prezentare a informațiilor

Depunerea cererilor pentru entitățile care doresc să se înregistreze ca Registru central de securitizări (SR)

SR-urile vor colecta și păstra la nivel central evidențele referitoare la securitizări și vor fi înregistrate și supravegheate de către ESMA. Entitățile care doresc să fie înregistrate ca SR de către ESMA își pot depune cererile începând cu data de 23 septembrie 2020.

Până când ESMA nu va înregistra cel puțin un SR, informațiile care ar trebui puse la dispoziție de către entitățile raportoare prin intermediul SR privind securitizările publice trebuie să fie puse la dispoziție prin intermediul unui site web care îndeplinește anumite cerințe.

Noile template-uri de prezentare a informațiilor

ESMA a dezvoltat un set de template-uri de prezentare a informațiilor pentru securitizări pentru a îmbunătăți și standardiza informațiile puse la dispoziția investitorilor, potențialilor investitori și autorităților competente. Aceste tamplate-uri vor intra în vigoare la 23 septembrie 2020 și trebuie să fie utilizate începând cu acea dată pentru a pune la dispoziție orice informații noi despre o securitizare în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind Securitizarea.

ESMA a publicat îndrumări cu privire la modul de completare a template-urilor de prezentare a informațiilor în materialul său de întrebări și răspunsuri privind subiectele securitizării. Părțile interesate care au întrebări care nu sunt abordate în documentul menționat anterior pot transmite la ESMA întrebările acestora prin intermediul instrumentului dedicat de întrebări și răspunsuri. Schema XML și regulile de validare, precum și instrucțiunile de raportare pentru aceste template-uri sunt disponibile pe site-ul web al ESMA

 

Informarea menționată anterior, precum și alte materiale relevante în materia securitizării pot fi consultate pe pagina dedicată de pe website-ul ESMA la următoarele adrese:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-confirms-securitisation-regulation-requirements-entry-force-23-september

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/securitisation