DECLARAȚIE ESMA - Acțiuni de atenuare a impactului COVID-19 asupra termenelor privind publicarea rapoartelor periodice de către administratorii de fonduri

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare Și Piețe (ESMA), autoritatea de reglementare a piețelor valorilor mobiliare, emite astăzi o declarație publică adresată administratorilor de fonduri privind obligațiile lor de a publica rapoarte anuale și semestriale. 

ESMA este conștientă de faptul că acțiunile întreprinse de statele membre pentru prevenirea contagiunii COVID-19 presupune dificultăți și provocări semnificative pentru administratorii de fonduri și auditori în pregătirea rapoartelor anuale și semestriale, în realizarea unui audit la timp a conturilor și în publicarea acestora în termenele reglementate.

Deși recunoaște importanța publicării în timp util și în mod transparent a rapoartelor periodice, ESMA este de părere că obligațiile care revin administratorilor de fonduri afectați de focarul COVID-19 ar trebui să fie luate în considerare de ANC-uri într-un mod coordonat.

În situația actuală, ESMA se așteaptă ca autoritățile naționale să adopte o abordare bazată pe riscuri și să nu acorde prioritate acțiunilor de supraveghere împotriva acestor participanți la piață în ceea ce privește termenele viitoare de raportare.

Această declarație nu aduce atingere posibilelor cerințe care decurg, de exemplu, din dreptul național al societăților comerciale.

Mai multe detalii regăsiți AICI

 

(publicat la 09.04.2020)