Declarația EIOPA privind distribuția dividendelor și politicile privind componenta variabilă a remunerației în contextul COVID – 19.

EIOPA consideră că este esențială asigurarea accesului la și continuitatea serviciilor de asigurare, protejând abilitatea sectorului asigurărilor de a-și îndeplini rolul de mecanism de transfer al riscului de la cetățeni și companii, precum și capacitatea sa de a mobiliza sumele economisite și de a le investi în economia reală. Acest obiectiv necesită ca toți (re)asigurătorii să ia toate măsurile necesare pentru a asigura un nivel solid al fondurilor proprii, pentru a fi capabili să protejeze deținătorii de polițe și să absoarbă eventuale pierderi.

După cum s-a menționat în Declarația EIOPA din 17 martie, în contextul actualei crize toți (re)asigurătorii ar trebui să ia măsuri pentru menținerea unui capital adecvat pentru protecția asiguraților, urmând politici prudente pentru acordarea de dividende și pentru alte modalități de distribuție, inclusiv componenta variabilă a remunerației.

În exercitarea prudenței, (re)asigurătorii ar trebui să asigure o evaluare de tip „forward-looking” a cerințelor generale de solvabilitate, luând în considerare gradul actual de incertitudine privind amploarea, magnitudinea și durata efectelor pandemiei de COVID – 19 asupra piețelor financiare și asupra economiei, precum și repercusiunile acestor incertitudini asupra situației financiare și a solvabilității acestora. 

Având în vedere aceste incertitudini, EIOPA îndeamnă (re)asigurătorii ca, în actuala conjunctură, să suspende distribuțiile discreționare de dividende și posibilitățile de răscumpărare a acțiunilor destinate remunerării acționarilor. Această suspendare ar trebui revizuită pe măsură ce impactul financiar și economic al COVID – 19 devine mai clar.

Având în vedere necesitatea menținerii unei alocări eficiente și prudente a capitalului în cadrul grupurilor de asigurări și a funcționării adecvate a Pieței Unice, EIOPA îndeamnă  la aplicarea acestei abordări prudente de către toate grupurile de (re)asigurare la nivel consolidat, precum şi în ceea ce privește distribuțiile semnificative de dividende intra-grup sau alte tranzacții similare, de fiecare dată când acestea ar putea avea un impact  considerabil asupra solvabilității și lichidității grupului sau a uneia dintre companiile acestuia. Materialitatea acestui impact ar trebui monitorizată în comun de către supraveghetorii de grup și supraveghetorii companiilor solo.  

Această abordare prudentă ar trebui de asemenea aplicată politicilor privind componenta variabilă a remunerației. Se așteaptă ca (re)asigurătorii să își revizuiască  politicile și practicile actuale de remunerare și să se asigure că acestea reflectă o planificare prudentă a capitalului și sunt în concordanță cu situația economică actuală.  Într-un asemenea context, componenta variabilă a politicilor de remunerare ar trebui stabilită la un nivel prudent și ar trebui luată în considerare amânarea acesteia.

(Re)asigurătorii care se consideră constrânși din punct de vedere legal la plata dividendelor sau a unor sume mari aferente componentei variabile a remunerației ar trebui să își informeze Autoritățile Naționale Competente în legătură cu argumentele care stau la baza acestui punct de vedere.     

Mai multe detalii găsiți AICI