EIOPA a publicat o Declaraţie privind măsurile care ar trebui luate de asigurători si intermediari pentru a atenua impactul pandemiei de Covid - 19 asupra consumatorilor.

EIOPA recunoaște situația extraordinară ca urmare a pandemiei de COVID – 19 și o monitorizează atent, pe măsură ce aceasta continuă să producă perturbări la nivelul gospodăriilor și al mediului de afaceri din Europa.   

Special în acest context, EIOPA a publicat:

  • declarație pentru a atenua impactul pandemiei de COVID – 19 pe piața asigurărilor din UE; și
  • Recomandări privind flexibilitatea în supraveghere, referitoare la termenele pentru raportarea în scopuri de supraveghere şi publicarea informațiilor de către supraveghetori.

Asigurătorii și intermediarii în asigurări joacă un rol important în a facilita consumatorilor atenuarea riscurilor prin furnizarea de protecție împotriva incertitudinilor. Accesul la și continuitatea serviciilor de asigurare ar trebui să fie considerate esențiale în contextul pandemiei.  

EIOPA consideră binevenite inițiativele deja implementate de către asigurători și intermediari pentru a sprijini şi asista consumatorii, precum şi atenția acordată consumatorilor afectați de Coronavirus/COVID 19, inclusiv celor care sunt în special vulnerabili. 

Cu toate acestea, amploarea și profunzimea perturbărilor cauzate de pandemia de Coronavirus/COVID-19 ar putea submina încrederea în sectorul asigurărilor în cazul în care tratamentul echitabil al consumatorilor nu rămâne obiectivul principal al răspunsurilor din partea sectorului.  Este foarte important ca asigurătorii și intermediarii să își mențină demersurile pentru asigurarea continuității activităților și a unui tratament echitabil al consumatorilor.

EIOPA încurajează asigurătorii și intermediarii ca, în cadrul acestor demersuri, să ia în considerare implicațiile practice variate pe care pandemia de COVID – 19 le are în activitățile curente ale consumatorilor, în special din perspectiva măsurilor de distanțare socială și auto-izolare care sunt aplicate în acest moment. În actualele circumstanțe, consumatorii ar putea să nu aibă posibilitatea de a-şi îndeplini obligațiile contractuale sau ar putea fi forțați să își schimbe comportamentul obișnuit. Exemplele pot include, fără a fi limitate la:

  1. Imposibilitatea de a depune un dosar de daună în termenul prevăzut;
  2. Imposibilitatea de a face un control (de exemplu, un control al mașinii sau un control medical);
  3. Folosirea locuinței proprii ca spațiu de lucru, ceea ce ar putea să contravină condițiilor din contractele de asigurare a locuinței.

EIOPA se așteaptă ca toți participanții la piață să continue să acționeze în interesul consumatorilor, pe parcursul ciclului de viață a relației cu aceștia. Aceasta este în linie cu cerințele privind protecția consumatorilor prevăzute în legislația relevantă cum ar fi Directiva 2016/97 privind Distribuția în Asigurări (IDD) și Directiva 2009/138/EC (Directiva Solvabilitate II).

EIOPA solicită asigurătorilor și intermediarilor în special următoarele:

  1. Furnizarea către consumatori de informații clare și prompte privind drepturile contractuale. Tratamentul neuniform al excluderilor ar putea fi în detrimentul consumatorului și ar putea aduce prejudicii reputaționale extinse pentru sectorul asigurărilor. Este esențial ca în această perioadă de îngrijorări și presiuni consumatorii să înțeleagă și să fie conștienți de acoperirea oferită de polița de asigurare, de excepțiile care se aplică și de impactul pandemiei de Covid – 19 asupra respectivelor polițe de asigurare.
  2. Tratament echitabil al consumatorilor și claritate în comunicările către aceștia. EIOPA se așteaptă ca participanții la piață să trateze consumatorii în mod echitabil și să fie expliciți în toate comunicările către aceștia. Ar trebui evitată folosirea unor termeni vagi care ar putea fi interpretați în mod greșit sau care ar putea crea confuzie. De asemenea, participanții la piață ar trebui ca, în comunicările lor, să ia în considerare modul în care consumatorii ar putea reacționa la volatilitatea piețelor, cu scopul de atenua riscul de prejudicii aduse consumatorilor. Toate comunicările ar trebui să fie calibrate cu atenție.
  3.  Informarea consumatorilor privind măsurile de contingență luate de asigurători și intermediari. Consumatorii ar trebui de asemenea informați despre modul în care aceste măsuri ar putea impacta relațiile contractuale și serviciile furnizate. Posibile exemple de impact sunt, dar nu se limitează la următoarele:

 - continuitatea serviciilor (ex. furnizarea de servicii cu preponderență în mediul online);

 - valabilitatea contractelor de asigurare (ex. extindere automată temporară pe perioada situației de urgență);

 - modificări ale procedurilor de gestionare a daunelor sau a altor servicii adresate consumatorilor;

- demersuri organizaționale suplimentare pentru gestionarea întrebărilor din partea consumatorilor legate de Covid – 19 (ex: publicarea unei liste de întrebări adresate frecvent, detalii de contact, înființarea unei linii de asistență telefonică);

4.  Continuarea aplicării cerințelor POG (supraveghere şi guvernanță a produsului), avându-se în vedere impactul pandemiei de COVID – 19; în cazurile în care este necesar, reexaminarea produsului. O reexaminare ar trebui să se concentreze pe evaluarea, acolo unde este relevant, a impactului pandemiei de Covid – 19 asupra principalelor caracteristici ale produselor existente, pentru a stabili dacă acestea rămân consecvente față de necesitățile, caracteristicile și obiectivele pieței țintă și în caz contrar, pentru luarea de măsuri relevante.

În timp ce asigurătorii sunt încurajați să dezvolte noi produse ca răspuns la necesitățile de asigurare, aceștia ar trebui să definească în mod adecvat piața țintă și să evalueze modul în care asemenea produse răspund nevoilor de asigurare, obiectivelor și caracteristicilor pieței țintă,     

5. Luarea în considerare a intereselor consumatorilor și adoptarea unei flexibilități în modul în care aceștia sunt tratați, acolo unde acest lucru este îndreptățit și practicabil. În special, situația actuală ar putea face necesară flexibilitatea în ceea ce privește procesele și termenele, pentru a permite consumatorilor să își păstreze acoperirea prin asigurare care altfel ar fi pierdută.

Este importantă recunoașterea faptului că, în cazul unei pandemii, comasarea riscurilor asigurate ar putea fi dificilă, limitând ceea ce poate oferi sectorul. Ca principiu general, impunerea unei acoperiri  retroactive a unor daune care nu sunt prevăzute în contracte ar putea crea riscuri semnificative privind solvabilitatea și, în final, ar putea amenința protecția deținătorilor de polițe și stabilitatea pieței, agravând impactul financiar și economic al actualei crize sanitare. 

EIOPA și autoritățile naționale de supraveghere lucrează în comun pentru a asigura stabilitatea financiară, integritatea pieței și protecția consumatorilor și urmăresc îndeaproape evoluțiile pandemiei de Covid – 19. Având în vedere că natura riscurilor potențiale legate de conduită și protecția consumatorilor ar putea să se schimbe, inclusiv din perspectiva unei mai mari expuneri la riscurile cibernetice, EIOPA și autoritățile naționale vor continua să desfășoare activități intensificate de monitorizare a pieței și, acolo unde este necesar, să emită îndrumări suplimentare.