Acțiuni de atenuare a impactului COVID-19 pe piețele financiare ale UE

Autoritatea Europeană Pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) este conștientă de dificultățile pe care le întâmpină internalizatorii sistematici ai UE pentru a se conforma noului regim de stabilire a pasilor de cotare introdus în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 („MiFIR”) prin Regulamentul (UE) nr. 2019/2033  33 („Regulamentul privind firma de investiții” sau „IFR”), în situația în care acestea se confruntă deja cu provocări semnificative din cauza pandemiei COVID-19 și a acțiunilor conexe întreprinse de statele membre ale UE pentru prevenirea contagiunii sale.

În acest sens, și în conformitate cu articolul 31 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, ESMA emite această declarație publică pentru a asigura acțiuni coordonate de supraveghere necesare ca răspuns la efectele adverse ale evoluțiilor menționate anterior asupra aplicarea IFR de internalizatorii sistematici.

Conform articolului 17 a) din MiFIR, internalizatorii sistematici (SI) trebuie să respecte regimul de stabilire a pașilor de cotare  în conformitate cu articolul 49 din Directiva 2014/65/UE. În conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și (3) litera (a) din IFR, data aplicării articolului 17 a) din MiFIR (și, prin urmare, data aplicării regimului de stabilire a pașilor de cotare pentru SI) este 26 martie 2020.

ESMA înțelege că respectarea noilor cerințe privind stabilirea pașilor de cotare începând cu 26 martie 2020 ar putea crea riscuri operaționale neintenționate pentru participanții la piața în situația actuală a pieței, în contextul răspândirii crescânde a pandemiei COVID-19.

Ca răspuns la pandemie, autoritățile din UE și din țările terțe au impus măsuri legislative și constrângeri. În plus, firmele individuale iau măsuri pentru a-și proteja sănătatea afacerilor și a angajaților și pentru a asigura continuitatea activității de bază în condiții de piață extrem de stresate.

De aceea, ESMA recunoaște că, în mediul actual, resursele umane și tehnologice ale participanților la piață sunt suprasolicitate și trebuie să se concentreze pe asigurarea continuității afacerii. Modificări la infrastructurile tehnologice critice de tranzacționare într-un moment în care activitatea și operațiunile care sunt gestionate din diferite locații geografice pot crea riscuri operaționale suplimentare pentru anumiți participanți la piețele UE, într-un moment al volatilității crescute pe piețe.

ESMA recunoaște importanța punerii în aplicare la timp a articolului 17 a)  din MiFIR pentru a asigura condiții de concurență echitabile pe piețele UE. De asemenea, ESMA dorește să sublinieze că, din proprie inițiativă, măsura de punere în aplicare relevantă a fost modificată în trecut, asigurându-se că SI-urile respectă regimul pașilor de cotare până la dimensiunea standard a pieței.

Luând în considerare toți acești factori și ținând cont de circumstanțele extraordinare actuale, ESMA se așteaptă ca autoritățile competente să nu acorde prioritate acțiunilor de supraveghere în legătură cu noul regim stabilirea a pașilor de cotare, introdus în MiFIR, începând cu 26 martie 2020 și până la 26 iunie 2020 și, în general, să își aplice puterile de supraveghere bazate pe riscuri în acest domeniu în mod proporțional.