Taxe autorizare

TAXE

percepute pentru autorizarea/avizarea și înscrierea în registrele A.S.F. a entităților reglementate și supravegheate de Sectorul Sistemului de Pensii Private,

conform Regulamentului nr. 16/2014 privind veniturile A.S.F.

 

Nr. crt.

 Plătitor

 Operațiuni

 Suma

1.

 Administratori fonduri   de pensii

Autorizare de constituire pentru fondatori/ societate de pensii în sistemul pensiilor administrate privat/ sistemul pensiilor facultative/ sistemul pensiilor ocupaționale

80.000 lei

 

 

Autorizare de administrare şi înscriere în Registrul A.S.F. pentru administratori în:

a) sistemul pensiilor administrate privat

b) sistemul pensiilor facultative

c) sistemul pensiilor ocupaționale

 

 

a) 300.000 lei

b) 150.000 lei

c) 150.000 lei

 

 

Autorizare prospect schemă de pensii pentru:

a) sistemul pensiilor administrate privat

b) sistemul pensiilor facultative

c) sistemul pensiilor ocupaționale

 

a) 30.000 lei

b) 12.000 lei

c) 12.000 lei

 

 

Autorizare fond de pensii şi înscriere în Registrul A.S.F. pentru:

a) sistemul pensiilor administrate privat

b) sistemul pensiilor facultative

c) sistemul pensiilor ocupaționale

 

 

a) 30.000 lei

b) 8.000 lei

c) 8.000 lei

 

 

Autorizare/avizare modificare (autorizare de administrare, prospect, fond) pentru sistemul pensiilor administrate privat/ sistemul pensiilor facultative/ sistemul pensiilor ocupaționale

1.000 lei

 

 

Autorizare/avizare alte modificări ale documentelor autorizate/avizate pentru sistemul pensiilor administrate privat/ sistemul pensiilor facultative/ sistemul pensiilor ocupaționale

1.000 lei

 

 

Avizare/autorizare act individual de aderare pentru:

a) sistemul pensiilor administrate privat

b) sistemul pensiilor facultative

c) sistemul pensiilor ocupaționale

 

 

a) 1.000 lei

b) 500 lei

c) 500 lei

 

 

Avizare/autorizare modificare act individual de aderare pentru:

a) sistemul pensiilor administrate privat

b) sistemul pensiilor facultative

c) sistemul pensiilor ocupaționale

 

 

a) 500 lei

b) 250 lei

c) 250 lei

 

 

Avizare tematică curs agenți de marketing pentru sistemul pensiilor administrate privat/ sistemul pensiilor facultative

100 lei

Autorizare înlocuire depozitar fond pentru:

a) sistemul pensiilor administrate privat

b) sistemul pensiilor facultative

c) sistemul pensiilor ocupaționale

 

a) 5.000 lei

b) 3.000 lei

c) 3.000 lei

 

 

Autorizare fuziune fonduri de pensii pentru:

a) sistemul pensiilor administrate privat

b) sistemul pensiilor facultative

c) sistemul pensiilor ocupaționale

 

a) 300.000 lei

b) 150.000 lei

c) 150.000 lei

 

 

Autorizare preluare administrare a unui fond de pensii pentru: administrator ofertant (societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/ societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative/ sistemul pensiilor ocupaționale)

100.000 lei

 

 

Aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor cu funcții-cheie (persoană evaluată), respectiv autorizarea modificării autorizației de funcționare ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului

1.000 lei/ persoană evaluată

2.

Depozitari fonduri de pensii private

Avizare şi înscriere în Registrul A.S.F. depozitar în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative/ sistemul pensiilor ocupaționale

80.000 lei

 

 

Avizare modificare depozitar în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative

1.000 lei

3.

Auditori

Avizare auditor financiar în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F.

25.000 lei

 

 

Avizare modificare auditor în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative/ sistemul pensiilor ocupaționale

1.000 lei

4.

Brokeri de pensii private

Autorizare de funcționare broker şi înscriere în Registrul A.S.F. pentru sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative

5.000 lei

 

 

Avizare modificare act constitutiv broker pentru sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative

1.000 lei

 

 

Avizare agent de marketing persoană fizică şi înscriere în Registrul A.S.F. pentru sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative

50 lei

 

 

Reavizare agent de marketing persoană fizică pentru agent de marketing persoană juridică pentru sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative

25 lei

5.

Intermediari de pensii private

Avizare şi înscriere intermediar în Registrul A.S.F. pentru sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative

4.000 lei

 

 

Avizare agent de marketing persoană fizică şi înscriere în Registrul A.S.F. pentru sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative

50 lei

 

 

Reavizare agent de marketing persoană fizică pentru sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative

25 lei

6.

Persoane juridice specializate

Avizare persoană juridică specializată şi înscriere în Registrul A.S.F. pentru sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative

1.500 lei