Autorizare societăți de asigurare și/ sau reasigurare

Legislație aplicabilă pentru autorizarea societăților de asigurare și/sau reasigurare

  1. Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
  3. Norma nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare
  4. Norma nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional
  5. Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
  6. Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie
  7. Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România Norma nr. 39/2016 privind asigurările auto din România
  8. Legea nr. 71/2019 privind societățile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Termene soluționare a cererii de autorizare de funcționare

Norma nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare 

Art. 1 alin. (7)-(8)

Prevederi generale

(7) A.S.F. încetează procedura de autorizare şi clasează documentele aferente în următoarele situaţii: 

   a) în cazul în care informaţiile sau documentele suplimentare solicitate sunt transmise A.S.F. cu depăşirea unui termen de 30 de zile; 

   b) în cazul în care documentaţia este incompletă şi transmiterea documentelor lipsă depăşeşte 30 de zile. 

   (8) Termenele prevăzute la alin. (7) pot fi prelungite cu acordul A.S.F. şi în conformitate cu principiul documentării şi al raţionamentului calificat, cu maximum 90 de zile.

 

Art. 4 alin. (1), (3)-(4)

Acordarea avizului

(1) A.S.F. analizează în termen de 15 zile de la primirea documentelor şi informaţiilor integralitatea documentaţiei şi informează solicitantul despre acest lucru. 

   (3) A.S.F. decide asupra acordării avizului în termen de 90 de zile de la data la care informează solicitantul conform alin. (1)

   (4) În cazul în care A.S.F. solicită informaţii şi documente suplimentare conform alin. (2), termenul de 90 de zile se prelungeşte cu maximum 30 de zile. 

 

Art. 6 alin. (2)

Acordarea autorizaţiei de funcţionare

A.S.F. decide asupra acordării autorizaţiei de funcţionare în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete prevăzute la art. 5.

 

Taxe de autorizare:

  • Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.