Date statistice agregate (Regulamentul UE 2015/ 2451)

Regulamentul de punere în aplicare (UE)  2015/2451 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare în ceea ce privește machetele și structura informațiilor specifice de către autoritățile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Machete pentru publicarea datelor statistice agregate   

Macheta A 2016  2017   2018   2019   2020  2021   2022   pentru publicarea datelor statistice agregate cu privire la întreprinderile de asigurare și reasigurare supravegheate în temeiul Directivei 2009 / 138 / CE

Macheta B pentru publicarea datelor statistice agregate cu privire la grupurile de asigurare supravegheate în temeiul Directivei 2009 / 138 / CE. Aceasta macheta nu este se completează deoarece este valabilă pentru grupuri

Macheta C:  2016   2017   2018   2019   2020  2021  2022  pentru publicarea datelor statistice agregate cantitative cu privire la autoritatea de supraveghere

Macheta D pentru publicarea datelor statistice agregate calitative cu privire la autoritatea de supraveghere

Macheta  pentru publicarea informațiilor privind exercitarea opțiunilor prevăzute la articolul 31 alin. (2), lit. (D) din Directiva 2009 / 138 / CE

Structura Autorității de Supraveghere a Asigurărilor în anii: 2016;  20172020, 2021 2022