Legislație FGA

ACT DE BAZĂ

 

Monitorul Oficial, Partea I

ACT DE MODIFICARE/COMPLETARE A ACTULUI DE BAZĂ

Rubrică atribuită

Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

nr. 550 din 24 iulie 2015

OUG nr. 102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative 

Ø  Asigurători

Norma ASF nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor

nr. 664 din 01 septembrie 2015

Norma ASF 5/ 2022   

Ø  Asigurători

Norma nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor și Anexa

nr. 170 din 07 martie 2016

  Normă ASF nr. 15/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 04 octombrie 2018

Ø  FGA

Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

nr. 839 din 16 octombrie 2019

Norma 6/2022 

Ø  Asigurători

Norma nr. 9/2020  și Anexa 

 

 

 

Norma nr. 34/2020  și Anexa