Pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție

 

1. Pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție

I.1. Prezentare generală

Reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (autoritate care la înființare a preluat toate atribuțiile și prerogativele celor trei Comisii, inclusiv cele ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor) în domeniul pregătirii profesionale a persoanelor implicate în activitatea de distribuție sunt următoarele:

 • Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări;
 • Norma nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări;
 • Norma nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie.

Odată cu producerea efectelor Legii nr. 236/2018, A.S.F. a emis Norma nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție, reglementând prin aceasta următoarele:

a) dobândirea, dezvoltarea, acumularea şi certificarea competenţelor profesionale în domeniul asigurărilor şi/sau reasigurărilor;

b) mecanismele de control şi de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor persoanelor care activează în domeniul distribuţiei de asigurări şi/sau reasigurări;

c) condiţiile de autorizare a furnizorilor de programe de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări;

d) condiţiile de avizare a intermediarilor principali în calitate de furnizori de programe de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări;

e) obligaţiile furnizorilor, societăţilor şi intermediarilor principali în ceea ce priveşte activitatea de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări;

f) cerinţele de atestare a lectorilor;

g) alte activităţi conexe activităţii de asigurare şi/sau reasigurare.

Având în vedere cerințele IDD în ceea ce privește garantarea unui nivel ridicat de profesionalism și competență în rândul angajaților societăților de asigurare și/sau reasigurare și intermediarilor de asigurări, reasigurări și asigurări auxiliare, cunoștințele profesionale necesare trebuie să corespundă specificului și complexității desfășurării activității de distribuție de asigurări și/sau reasigurări.

 

I.2. Elemente de noutate instituite prin Norma nr. 20/2018

 • reglementarea a trei categorii profesionale:
  1. intermediar în asigurări și/sau reasigurări care urmează să desfășoare/desfășoară activitate de distribuție de asigurări și/sau reasigurări;
  2. conducător cu atribuții de conducere în cadrul intermediarului secundar;
  3. conducător executiv cu atribuții conform Normei nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări în cadrul intermediarilor principali.
 • introducerea noțiunii de credit de formare profesională, aplicabilă atât în cadrul formării profesionale inițiale cât și celei continue;
 • posibilitatea de a opta pentru acumularea de credite de formare profesională în cadrul programului de pregătire profesională;
 • posibilitatea ca intermediarii principali să poată opta pentru calitatea de furnizor de programe profesionale, situație în care se obține avizul A.S.F.;
 • obligația personalului implicat în activitatea de distribuție de a efectua minimum 15 ore/an de pregătire, echivalentul a 20 de credite de formare profesională;
 • examinarea la ISF pentru toate categoriile profesionale odată la 3 ani;
 • introducerea conceptului de mentorat în pregătirea profesională care conduce la introducerea de alte noi noțiuni, cum ar fi cea de debutant, mentor, activitate de mentorat, Registrul mentorilor (RM);
 • evaluarea competențelor și obținerea unui certificat de competențe a persoanelor care doresc să activeze în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor, fără a mai urma programul de pregătire teoretică și practică inițială;
 • evaluarea și certificarea persoanelor care activează deja în domeniul asigurărilor de minimum 5 ani, cu respectarea anumitor condiții, în calitate de evaluatori de competente avizați de ISF și crearea Registrului evaluatorilor de competențe (REC);
 • delegarea unor competențe către ISF și emiterea de către institut a Metodologiei de lucru.

 

I.3. Schema logică a procesului de pregătire profesională

 

II. Cerințe de pregătire profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție

Potrivit Normei nr. 20/2018, pregătirea profesională a persoanelor care activează în domeniul asigurărilor/reasigurărilor și sunt direct implicate în activitatea de distribuție este, după cum urmează:

a) pregătire profesională inițială, finalizată cu examen și obținerea certificatului de absolvire sau certificarea competențelor la ISF;

b) pregătire profesională continuă, finalizată cu examen și obținerea certificatului de absolvire o dată la 3 ani la ISF.

 

 

II.1. Categorii de intermediari cărora li se aplică prevederile privind pregătirea profesională

 

Nr. ctr.

   CATEGORII  intermediari

1.

agenţii de asigurare persoane fizice

2.

conducătorii agenţilor de asigurare persoane juridice

3.

agenţii auxiliari, persoane fizice

4.

conducătorii agenţilor auxiliari, persoane juridice

5.

conducătorii agenţilor afiliaţi

6.

conducătorii executivi ai activităţii de distribuţie în cadrul intermediarilor principali - instituţii de credit şi firme de investiţii

7.

angajaţii care desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări în cadrul instituţiilor de credit sau firmelor de investiţii în calitate de intermediari principali

8.

conducătorii executivi ai companiilor de brokeraj

9.

angajaţii companiei de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări şi/sau reasigurări, respectiv brokerii în asigurări/reasigurări

10.

asistenţii în brokeraj, persoane fizice

11.

conducătorii activităţii de distribuţie de asigurări în cadrul asistenţilor persoane juridice şi subasistenţii

12.

conducătorii activităţii de distribuţie de asigurări la asistenţii auxiliari persoane juridice şi subasistenţii auxiliari

13.

angajaţii societăţilor care desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări si/sau reasigurări, precum inspectori de asigurare, reasigurare etc.

14.

angajaţii intermediarilor secundari, care desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări şi/sau reasigurări, după caz: subagenţii, subagenţii auxiliari, subagenţii afiliaţi, subasistenţii, subasistenţii auxiliari

 

 

 

II.2. Durata programelor de pregătire profesională, inclusiv cea efectuată în sistem e-Learning și sistemul de credite

II.2.1. Durată

a) pentru pregătirea profesională iniţială: minimum 45 de ore, respectiv 60 de credite de formare profesională, cu respectarea prevederilor legale;

b) pentru pregătirea profesională continuă: minimum 15 ore/an, respectiv 20 de credite de formare profesională/an sau o combinare a acestora, cu respectarea prevederilor legale.

II.2.2. Credite de formare profesională

Echivalentul unui credit de formare profesională este obţinut prin una dintre următoarele modalităţi:

a) o perioadă de 45 de minute de pregătire formală;

b) o perioadă de 45 de minute de susţinere a unei prelegeri în cadrul unui program de pregătire profesională sau la o activitate științifică;

c) o perioadă de 135 de minute de participare în cadrul unei conferinţe, seminar, mese rotunde;

d) o perioadă de 90 de minute de mentorat, realizată în conformitate cu prevederile prezentei norme.

Sistemul de credite de formare profesională prevăzut în Norma nr. 20/2018 este aplicabil după cum urmează:

   a) pentru pregătirea profesională iniţială, în cadrul pregătirii practice:

            (i) echivalentul a 20 de credite de formare profesională pentru total pregătire practică;

            (ii) echivalentul a 10 credite de formare profesională pentru perioada de mentorat;

   b) pentru pregătirea profesională continuă:

   (i) minimum 15 ore/an, respectiv 20 de credite de formare profesională/an, sau

   (ii) o combinare a acestora: maxim 10 credite de formare profesională și 7,5 ore/an, din care pentru mentorat 2 credite de formare profesională/1,5 ore/an.

 

 

IMPORTANT

Programele de pregătire profesională se finalizează cu obținerea certificatului de absolvire și sunt înregistrate în Registrul intermediarilor în asigurări, conducătorilor și conducătorilor executivi (RIAC).