Organisme internaționale

 Autoritatea de Supraveghere Financiară participă la activitatea organizațiilor internaționale de profil în calitate de membru al acestora.

 

Rețeaua Băncilor Centrale și Supraveghetorilor pentru Ecologizarea Sistemului Financiar (NGFS) înființată în 2017, în urma ”Summitului One Planet” de la Paris, și găzduită de Banca Franței, este un grup din care fac parte 100 de membri și 16 observatori, printre altele bănci centrale și autorități de supraveghere, care doresc să facă schimb de experiență, să împărtășească cele mai bune practici, să contribuie la dezvoltarea managementului riscurilor de mediu și climatice în sectorul financiar și să se implice în sprijinirea tranziției către o economie durabilă. Principalele obiective ale NGFS sunt promovarea celor mai bune practici în ceea ce privește cadrul de analiză și gestionare a riscurilor de mediu și climatice, precum și întărirea rolului sistemului financiar pentru asigurarea finanțării unei economii ecologice.

Activitatea NGFS este structurată în cinci grupuri de lucru:

•          Grup de lucru în domeniul microprudențial și supraveghere

•          Grup de lucru în domeniul macrofinanciar

•          Grup de lucru privind extinderea finanțării verzi

•          Grup de lucru pentru eliminarea deficitului de date

•          Grup de lucru privind cercetarea

Autoritatea de Supraveghere Financiară este membru al NGFS începând cu luna decembrie 2021 .

Informații privind finanțele sustenabile și tranziția verde, precum și recomandări ale Autorității de Supraveghere Financiară pot fi accesate aici.

Raportul anual al NGFS 2021 este disponibil AICI.

 

*****

 

Organizaţia Internaţională a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO)

Organizația Internațională a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO) reunește reglementatorii din domeniul valorilor mobiliare din întreaga lume, fiind recunoscută ca organismul internațional de standardizare din acest domeniu. Creată în anul 1983, organizația reunește 129 de reglementatori de valori mobiliare şi peste 70 de alți participanți la piața (burse, organizații financiare regionale şi internaționale), acoperind peste 95% din piața globală a valorilor mobiliare.

Principale obiective ale organizației sunt: cooperarea şi schimbul de informații în vederea promovării unor standarde înalte de dezvoltare a piețelor interne; stabilirea unor principii generale de supraveghere a tranzacțiilor internaționale cu valori mobiliare şi oferirea de asistență reciprocă în vederea promovării integrității piețelor interne.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este membru al IOSCO începând cu anul 1996, calitate preluată de la fosta autoritate de supraveghere a pieței de capital,  și semnatar al Memorandumului Multilateral de Înțelegere din noiembrie 2008, al cărui conținut poate fi consultat aici .

Autoritatea de Supraveghere Financiară este membru al IAIS începând cu anul 2001, calitate preluată de la fosta autoritate de supraveghere a pieței asigurărilor,  și semnatar al Memorandumului Multilateral de Înțelegere din 2010, al cărui conținut poate fi consultat aici

*****

 

Organizaţia Internaţională a Supraveghetorilor în Pensii (IOPS)

Organizația Internațională a Supraveghetorilor în Pensii (IOPS) este organismul internațional independent care promovează şi reprezintă  interesele supraveghetorilor de sisteme de pensii private la nivel mondial. Creată în anul 2004, numără în prezent 90 de membri şi observatori din 79 de jurisdicții şi teritorii din întreaga lume şi acoperă toate categoriile şi nivelurile de dezvoltare economică, aducând împreună toate tipurile de sisteme de pensii şi sisteme de supraveghere a acestora.

Obiectivul IOPS este acela de a îmbunătăți calitatea şi eficiența sistemelor de supraveghere a pensiilor private la nivel internațional, prin stimularea dezvoltării şi creșterea eficienței operaționale a acestora, aspecte care să conducă la crearea în cât mai multe țări a unor surse sigure pentru furnizarea pensiilor.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este membru al IOPS începând cu anul 2007, calitate preluată de la fosta autoritate de supraveghere a sistemului de pensii private.   

 

*****

 

Asociaţia Internaţională a Supraveghetorilor în Asigurări (IAIS)

Asociația Internațională a Supraveghetorilor în Asigurări (IAIS) este organismul internațional independent responsabil de dezvoltarea principiilor şi a standardelor internaționale în domeniul supravegherii sectorului de asigurări. Creată în anul 1994, asociația reunește membri din peste 200 de jurisdicții, acoperind peste 97% din piața asigurărilor.

Obiectivul IAIS este de a dezvolta o piață globală corectă, sigură şi stabilă în beneficiul deținătorilor de polițe de asigurări, prin promovarea unei supravegheri eficiente şi coerente a industriei de asigurări.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este membru al IAIS începând cu anul 2001, calitate preluată de la fosta autoritate de supraveghere a pieței asigurărilor,  și semnatar al Memorandumului Multilateral de Înțelegere din 2010, al cărui conținut poate fi consultat aici

*****

 

Institutul Francofon de Reglementare Financiară (IFREFI)

Institutul Francofon de Reglementare Financiară (IFREFI) este o structură independentă de dialog şi cooperare. Creată în iunie 2002, la inițiativa autorităților de reglementare financiară francofone.

Obiectivul IFREFI este schimbul de informații şi experiență, elaborarea de studii şi cercetări cu privire la piețele financiare, promovarea formării profesionale prin organizarea de semănării de pregătire pe diverse tematici.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este membru al IFREFI începând cu anul 2004, calitate preluată de la fosta autoritate de supraveghere a pieței de capital.

 

*****

 

Reţeaua Internaţională pentru Educaţie Financiară (INFE)

Rețeaua Internațională pentru Educație Financiară (INFE) este o structură independentă responsabilă cu promovarea și facilitarea cooperării internaționale între factorii de decizie şi părţile interesate cu privire la aspecte legate de educație financiară. Creată în 2008, la inițiativa Organizației de Cooperare şi Dezvoltare Economică  (OECD), reunește 285 de instituții publice (inclusiv bănci centrale, ministere de finanțe, ministere de educație) din peste 130 de state.

Principalele obiective ale INFE sunt promovarea şi creșterea gradului de conștientizare privind importanţa educaţiei financiare; schimbul de informaţii şi opinii privind programele, iniţiativele şi rezultatele cercetărilor din domeniul educaţiei financiare, precum şi identificarea şi dezvoltarea bunelor practici şi a instrumentelor eficiente din domeniul educaţiei financiare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este membru al INFE începând cu anul 2011, calitate preluată de la fosta autoritate de supraveghere a sistemului de pensii private, şi, în această calitate, participă la elaborarea şi revizuirea documentelor în lucru şi la promovarea la nivel național a principiilor, a ghidurilor şi a rapoartelor pe care această organizaţie le publică în vederea sprijinirii programelor de educaţie financiară.