Facebook LinkedIn

Proiect de Regulament privind la autorizarea şi funcţionarea SAI, OPCVM şi a depozitarilor OPCVM referitor la modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004

Descarca aici proiectul de Regulament privind la autorizarea şi funcţionarea SAI, OPCVM şi a depozitarilor OPCVM referitor la modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor.

Citeşte şi anunţul privind demararea unei sesiuni de consultări publice în perioada 13.03.2014 – 11.04.2014 şi convocarea unei dezbateri publice pe aceeaşi temă la sediul ASF în data de 03.04.2014.

Citeşte şi MINUTA ÎNCHEIATĂ ÎN URMA SUSŢINERII DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 03.04.2014 pe marginea Proiectului de Regulament privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor (SAI), organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi a depozitarilor OPCVM de modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor.

Citește și 
Propuneri și observații primite de A.S.F. de la participanții la consultarea publică pe marginea proiectului de  regulament privind O.P.C.V.M., S.A.I. și depozitarii O.P.C.V.M., derulată în perioada 13.03-11.04.2014