Proiect de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 1/2019