• Home News
    Anunț referitor la obligația de conformare cu prevederile ordinului ANAF nr. 1.275/2021

Anunț referitor la obligația de conformare cu prevederile ordinului ANAF nr. 1.275/2021

În atenția entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF, care intră în categoria instituțiilor financiare raportoare definite în cadrul Capitolului IX din Ordinul MFP nr. 1939/2016:

Vă învederăm cu privire la obligația de conformare cu prevederile Ordinulului ANAF nr. 1275/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare, publicat  în Monitorul Oficial al României nr. 808, Partea I, în data de 23 august 2021.

Textul integral al actului normativ este disponibil AICI.