Raportări încălcări conduită

Orice persoană angajată în cadrul următoarelor entități:

  1. societăți asigurare;
  2. societăți de intermediere;
  3. intermediari principali sau secundari;
  4. operatori de piață;
  5. furnizori de servicii de raportare a datelor;
  6. sucursale ale societăţilor din ţările terţe.

și care are cunoștință despre încălcarea posibilă sau certă, de către acestea și/sau de către personalul angajat, a prevederilor Legii 236/2018 și/sau a Normei ASF nr. 19/2018, poate transmite ASF o raportare a acestor încălcări.

Furnizând astfel de informații, puteți contribui la identificarea unor comportamente/practici neadecvate ale unor persoane sau companii, precum și la corectarea consecințelor negative pe care acestea le pot avea asupra pieței de asigurări.

Pentru acest scop, ASF vă pune la dispoziție un mecanism de raportare a încălcărilor sau a posibilelor încălcări ale legislației menționate. De asemenea, aveți posibilitatea de a lua legătura cu persoanele specializate din cadrul ASF pentru orice comunicare ulterioară privind încălcarea semnalată.

Ce trebuie să conțină raportarea

Descarcă AICI formularul de raportare.

DE REȚINUT ! Fiecare faptă raportată presupune derularea de către ASF a unor investigații proprii

care necesită resurse importante de timp și personal implicat.

De aceea este necesar ca încălcările raportate să conțină elemente relevante.

SEMNIFICAȚIA TERMENILOR UTILIZAȚI

Persoana care efectuează raportarea - o persoană care raportează o încălcare posibilă sau certă, care activează în cadrul uneia dintre următoarele entități: Societăți de asigurare/reasigurare, intermediari principali sau secundari, operatori de piață, furnizori de servicii de raportare, sucursale ale societăților din țările terțe.

Persoana subiect al raportării - o persoană care este suspectată/acuzată, de către persoana care efectuează raportarea, că a comis sau că intenționează să comită o încălcare a prevederilor Legii 236/2018 și/sau a Normei ASF nr. 19/2018;

Raportare privind o încălcare - o raportare prezentată ASF de către persoana care efectuează raportarea cu privire la o încălcare posibilă sau certă a prevederilor Legii 236/2018 și/sau a Normei ASF nr. 19/2018.

Angajaţi specializaţi pentru gestionarea raportărilor privind încălcările – personal desemnat din cadrul ASF, care:

  1. oferă oricărei persoane interesate informaţii privind modalitățile de raportare a încălcărilor;
  2. primește, verifică, analizează raportările privind încălcările și propune măsurile care se impun
  3. păstrează legătura cu persoana care efectuează raportarea.