Tarife de autorizare şi înscriere în Registrul A.S.F.

 

Tarifele de autorizare/înregistrare/înscriere/înregistrare în Registrul A.S.F.

percepute entităților autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F. –S.I.I.F., astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 3 din

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară,

cu modificările și completările ulterioare

 

 

Entitate

Tip plată

Nivel tarif

Referință în Regulamentul nr. 16/2014

1.

Societăți de servicii de investiţii financiare

Tarif autorizare

15.000 lei

Pct. 1.1 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif autorizare modificări în modul de organizare şi funcţionare/a condiţiilor avute în vedere la data autorizării, cu excepţia modificărilor pentru care a fost prevăzut un tarif distinct

1.000 lei

Pct. 1.17 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei entităţii din România:

b) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică

 

 

1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif aprobare membru structură de conducere/persoană cu funcţie-cheie, respectiv autorizarea modificării autorizaţiei de funcţionare ca urmare a modificării componenţei consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului

 

* La înfiinţarea entităţii reglementate, tariful pentru evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor cu funcţii- cheie este inclus în tariful de autorizare a entităţii reglementate.

1.000 lei/persoană evaluată

Pct. 1.65. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif  retragere, la cerere, a aprobării persoanei evaluate

200 lei

Pct. 1.66. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif aprobare a proiectelor de achiziţie1) şi/sau a acţionarilor semnificativi2):
a) participaţii mai mari sau egale cu 50% (cotă aplicabilă taxei de autorizare, respectiv cotă aplicabilă taxei de autorizare de administrare aplicabilă sectorului pensiilor private)
b) participaţii mai mici de 50%:
(i) persoană fizică
(ii) persoană juridică
(iii) persoane care acţionează în mod concertat

 

1) În cazul unui proiect de achiziţie de către persoane care acţionează în mod concertat tariful se aplică o singură dată.

 

2) La înfiinţarea entităţii reglementate tariful pentru evaluarea acţionarilor este inclus în tariful de autorizare a entităţii reglementatea) 75%

 

 

b)
(i) 5.000 lei
(ii) 10.000 lei
(iii) 10.000 lei

Pct. 1.67. din anexa nr. 3 la regulament

Înscriere în Registrul A.S.F.

3.000 lei

Pct. 2.8. din anexa nr. 3 la regulament

Radiere din Registrul A.S.F.

1.000 lei

Pct. 2.12. din anexa nr. 3 la regulament

2.

Sucursale societăţi din ţări terţe

Tarif autorizare

15.000 lei

Pct. 1.1 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif autorizare modificări în modul de organizare şi funcţionare/a condiţiilor avute în vedere la data autorizării, cu excepţia modificărilor pentru care a fost prevăzut un tarif distinct

1.000 lei

Pct. 1.17 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei la cererea entităţii dintr-un stat terţ, pentru:

b) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică

 

 

1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif înscriere în Registrul A.S.F.:

a) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică

 

 

a) 1.000 lei

Lit. a) de la pct. 2.2 din anexa nr. 3 la regulament

 

3.

Intermediari pentru licitaţii cu certificate de emisii de gaze în numele clienţilor lor, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii

Tarif autorizare

10.000 lei

 

Tarif retragere a autorizaţiei la cererea entităţii:

b) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică

 

 

1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

4.

Consultanţi de investiţii:

 

 

 

Tarif autorizare

a) persoane fizice

b) persoane juridice

 

a) 2.000 lei
b) 7.500 lei

Pct. 1.3 din anexa nr. 3 la regulament

 

Tarif retragere a autorizaţiei la cererea entității din România sau dintr-un stat terț:

a) persoane fizice

b) persoane juridice

 

 

a) 200 lei

b) 1.000 lei

Pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

 

Tarif înscriere în Registrul A.S.F.:
a) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică
b) persoană fizică

 

 

a) 1.000 lei
b) 100 lei

Pct. 2.2 din anexa nr. 3 la regulament

 

5.

Persoane fizice prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare care preiau şi transmit ordine pentru valori mobiliare şi unităţi de fond ale unor organisme de plasament colectiv şi nu furnizează servicii de consultanţă

 

Tarif autorizare

2.000 lei

Lit. a) de la pct. 1.4 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei la cerere

200 lei

Lit. a) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif înscriere în Registrul A.S.F.:
b) persoană fizică

 

b) 100 lei

 

Lit. b) de la pct. 2.2 din anexa nr. 3 la regulament

 

6.

Persoane juridice prevăzute la art. 7 din Legea nr. 126/2018, altele decât consultanţii de investiţii persoane juridice

Tarif autorizare

7.500 lei

Lit. b) de la pct. 1.4 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei la cerere

b) 1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif înscriere în Registrul A.S.F.:

a) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică

 

a) 1.000 lei

Lit. a) de la pct. 2.2 din anexa nr. 3 la regulament

 

7.

Administrator care deţine controlul asupra furnizării unui indice de referinţă

 

 

 

Tarif autorizare

7.500 lei

Pct. 1.5. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei la cerere

1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif  înregistrare în Registrul A.S.F.
a) în cazul prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/1.011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare sau pentru a măsura performanţele fondurilor de investiţii şi de modificare a Directivelor 2008/48/CE şi 2014/17/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 596/2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2016/1.011
b) în cazul prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/1.011


a) 5.000 lei


 

 

 

 

b) 2.500 lei

Pct. 2.7. din anexa nr. 3 la regulament

8.

Societate de administrare a investiţiilor

Tarif autorizare

15.000 lei

Pct. 1.6. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif autorizare modificări în modul de organizare şi funcţionare/a condiţiilor avute în vedere la data autorizării, cu excepţia modificărilor pentru care a fost prevăzut un tarif distinct

1.000 lei

Pct. 1.17. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif avizare a delegării de către S.A.I. a activităţilor prevăzute de art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare

10.000 lei

Lit. a) de la pct. 1.28 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif avizare transfer al unui organism de plasament colectiv de la o societate de administrare a investiţiilor la o altă societate de administrare a investiţiilor

1.000 lei

Pct. 1.29. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif avizare suspendare, la cerere, emisiune şi răscumpărare titluri de participare ale O.P.C., în vederea fuziunii

1.000 lei

Pct. 1.32. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif aprobare membru structură de conducere/persoană cu funcţie-cheie, respectiv autorizarea modificării autorizaţiei de funcţionare ca urmare a modificării componenţei consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului

 

* La înfiinţarea entităţii reglementate, tariful pentru evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor cu funcţii- cheie este inclus în tariful de autorizare a entităţii reglementate.

1.000 lei/persoană evaluată

Pct. 1.65. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif  retragere, la cerere, a aprobării persoanei evaluate

200 lei

Pct. 1.66. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif aprobare a proiectelor de achiziţie1) şi/sau a acţionarilor semnificativi2):
a) participaţii mai mari sau egale cu 50% (cotă aplicabilă taxei de autorizare, respectiv cotă aplicabilă taxei de autorizare de administrare aplicabilă sectorului pensiilor private)
b) participaţii mai mici de 50%:

(i) persoană fizică
(ii) persoană juridică
(iii) persoane care acţionează în mod concertat

 

1) În cazul unui proiect de achiziţie de către persoane care acţionează în mod concertat tariful se aplică o singură dată.

 

2) La înfiinţarea entităţii reglementate tariful pentru evaluarea acţionarilor este inclus în tariful de autorizare a entităţii reglementatea) 75%

 

b)

(i) 5.000 lei
(ii) 10.000 lei
(iii) 10.000 lei

Pct. 1.67. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei la cerere

1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Înscriere în Registrul A.S.F.

3.000 lei

Pct. 2.8. din anexa nr. 3 la regulament

Radiere din Registrul A.S.F.

1.000 lei

Pct. 2.12. din anexa nr. 3 la regulament

 

9.

Sucursale ale societăţii de administrare a investiţiilor

Tarif autorizare

15.000 lei

Pct. 1.6. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif autorizare modificări în modul de organizare şi funcţionare/a condiţiilor avute în vedere la data autorizării, cu excepţia modificărilor pentru care a fost prevăzut un tarif distinct

1.000 lei

Pct. 1.17. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei la cerere

b) 1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif înscriere în Registrul A.S.F.:

a) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică

 

a) 1.000 lei

Lit. a) de la pct. 2.2 din anexa nr. 3 la regulament

 

10.

Administrator fonduri de investiţii alternative

Tarif autorizare

15.000 lei

Pct. 1.6. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif autorizare modificări în modul de organizare şi funcţionare/a condiţiilor avute în vedere la data autorizării, cu excepţia modificărilor pentru care a fost prevăzut un tarif distinct

1.000 lei

Pct. 1.17 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif avizare a delegării de către A.F.I.A. a activităţilor de:

 

Pct. 1.28 din anexa nr. 3 la regulament

b1) administrare portofoliu

b1) 10.000 lei

Pct. b1) de la lit. b) de la pct. 1.28 din anexa nr. 3 la regulament

b2) administrare riscuri

b2) 5.000 lei

Pct. b2) de la lit. b) de la pct. 1.28 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif avizare transfer al unui organism de plasament colectiv de la un administrator de fonduri de investiţii alternative la un alt administrator de fonduri de investiţii alternative

1.000 lei

Pct. 1.29. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif avizare suspendare, la cerere, emisiune şi răscumpărare titluri de participare ale O.P.C., în vederea fuziunii

1.000 lei

Pct. 1.32. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei la cerere

b) 1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif aprobare membru structură de conducere/persoană cu funcţie-cheie, respectiv autorizarea modificării autorizaţiei de funcţionare ca urmare a modificării componenţei consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului

 

* La înfiinţarea entităţii reglementate, tariful pentru evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor cu funcţii- cheie este inclus în tariful de autorizare a entităţii reglementate.

1.000 lei/persoană evaluată

Pct. 1.65. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif  retragere, la cerere, a aprobării persoanei evaluate

200 lei

Pct. 1.66. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif aprobare a proiectelor de achiziţie1) şi/sau a acţionarilor semnificativi2):
a) participaţii mai mari sau egale cu 50% (cotă aplicabilă taxei de autorizare, respectiv cotă aplicabilă taxei de autorizare de administrare aplicabilă sectorului pensiilor private)
b) participaţii mai mici de 50%:
(i) persoană fizică
(ii) persoană juridică
(iii) persoane care acţionează în mod concertat

 

1) În cazul unui proiect de achiziţie de către persoane care acţionează în mod concertat tariful se aplică o singură dată.

 

2) La înfiinţarea entităţii reglementate tariful pentru evaluarea acţionarilor este inclus în tariful de autorizare a entităţii reglementatea) 75%

 

 

b)
(i) 5.000 lei
(ii) 10.000 lei
(iii) 10.000 lei

Pct. 1.67. din anexa nr. 3 la regulament

11.

Administratori de fonduri de investiţii alternative autorizaţi

Înscriere în Registrul A.S.F.

3.000 lei

Pct. 2.8. din anexa nr. 3 la regulament

Radiere din Registrul A.S.F.

1.000 lei

Pct. 2.12. din anexa nr. 3 la regulament

12.

Administratori de fonduri de investiţii alternative înregistrați

Tarif atestare care certifică înregistrarea şi înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de A.F.I.A. înregistraţi

5.000 lei

Pct. 1.33. din anexa nr. 3 la regulament

13.

Sucursale ale administratorului de fonduri de investiţii alternative

Tarif autorizare

15.000 lei

Pct. 1.6. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif autorizare modificări în modul de organizare şi funcţionare/a condiţiilor avute în vedere la data autorizării, cu excepţia modificărilor pentru care a fost prevăzut un tarif distinct

 

1.000 lei

Pct. 1.17 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei la cerere

b) 1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif înscriere în Registrul A.S.F.:

a) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică

 

 

a) 1.000 lei

Lit. a) de la pct. 2.2 din anexa nr. 3 la regulament

 

14.

Fond deschis de investiţii/subfond al unui fond deschis de investiţii/fond de investiţii alternative de tip contractual/subfond al unui fond de investiţii alternative de tip contractual

Tarif autorizare

10.000 lei

Pct. 1.7. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif autorizare modificări în modul de organizare şi funcţionare/a condiţiilor avute în vedere la data autorizării, cu excepţia modificărilor pentru care a fost prevăzut un tarif distinct

1.000 lei

Pct. 1.17 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei la cerere

b) 1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif înscriere în Registrul A.S.F.:

a) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică

 

a) 1.000 lei

Lit. a) de la pct. 2.2 din anexa nr. 3 la regulament

 

15.

F.I.A. de tip societate de investiţii care:

a) este administrată de un administrator de fonduri de investiţii alternative (A.F.I.A.) extern

b) se autoadministrează

Tarif autorizare

 

Pct. 1.8 din anexa nr. 3 la regulament

a) 15.000 lei

Lit. a) de la pct. 1.8 din anexa nr. 3 la regulament

b) 20.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.8 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei la cerere

b) 1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif înscriere în Registrul A.S.F.:

a) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică

 

a) 1.000 lei

Lit. a) de la pct. 2.2 din anexa nr. 3 la regulament

 

16.

O.P.C. autoadministrate

Tarif avizare a delegării activităţilor prevăzute de art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare

10.000 lei

Lit. a) de la pct. 1.28 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere aviz la cerere

b) 1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

17.

Operatori de piaţă din România

Tarif autorizare

150.000 lei

Pct. 1.9. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif autorizare reglementări emise de operatorii de piaţă din România

5.000 lei

Lit. a) de la pct. 1.18 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei la cerere

b) 1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif aprobare membru structură de conducere/persoană cu funcţie-cheie, respectiv autorizarea modificării autorizaţiei de funcţionare ca urmare a modificării componenţei consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului

 

* La înfiinţarea entităţii reglementate, tariful pentru evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor cu funcţii- cheie este inclus în tariful de autorizare a entităţii reglementate.

1.000 lei/persoană evaluată

Pct. 1.65. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif  retragere, la cerere, a aprobării persoanei evaluate

200 lei

Pct. 1.66. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif aprobare a proiectelor de achiziţie1) şi/sau a acţionarilor semnificativi2):
a) participaţii mai mari sau egale cu 50% (cotă aplicabilă taxei de autorizare, respectiv cotă aplicabilă taxei de autorizare de administrare aplicabilă sectorului pensiilor private)
b) participaţii mai mici de 50%:
(i) persoană fizică
(ii) persoană juridică
(iii) persoane care acţionează în mod concertat

 

1) În cazul unui proiect de achiziţie de către persoane care acţionează în mod concertat tariful se aplică o singură dată.

 

2) La înfiinţarea entităţii reglementate tariful pentru evaluarea acţionarilor este inclus în tariful de autorizare a entităţii reglementatea) 75%

 

 

b)
(i) 5.000 lei
(ii) 10.000 lei
(iii) 10.000 lei

Pct. 1.67. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif înscriere în Registrul A.S.F.:

a) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică

 

a) 1.000 lei

Lit. a) de la pct. 2.2 din anexa nr. 3 la regulament

 

18.

Pieţe reglementate, constituire şi administrare a unui sistem multilateral de tranzacţionare/sistem organizat de tranzacţionare din România

Tarif autorizare/ aprobare a autorizării

25.000 lei

Pct. 1.10. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif autorizare reguli de funcţionare a unui sistem multilateral de tranzacţionare/sistem organizat de tranzacţionare din România

5.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.18 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei la cerere

b) 1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif înscriere în Registrul A.S.F.:

a) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică

 

a) 1.000 lei

Lit. a) de la pct. 2.2 din anexa nr. 3 la regulament

 

19.

Mecanism de publicare aprobat/furnizor de sisteme centralizate de raportare/mecanism de raportare aprobat

Tarif autorizare şi înregistrare în Registrul A.S.F.

5.000 lei

Pct. 1.11. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei la cerere

b) 1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif înscriere în Registrul A.S.F.:

a) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică

 

 

a) 1.000 lei

Lit. a) de la pct. 2.2 din anexa nr. 3 la regulament

 

20.

Depozitari centrali/contrapărţi centrale

Tarif autorizare

200.000 lei

Pct. 1.12. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif autorizare reglementări emise de depozitarii centrali, contrapărţile centrale din România

5.000 lei

Lit. a) de la pct. 1.18 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei la cerere

b) 1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif aprobare membru structură de conducere/persoană cu funcţie-cheie, respectiv autorizarea modificării autorizaţiei de funcţionare ca urmare a modificării componenţei consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului

 

* La înfiinţarea entităţii reglementate, tariful pentru evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor cu funcţii- cheie este inclus în tariful de autorizare a entităţii reglementate.

1.000 lei/persoană evaluată

Pct. 1.65. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif  retragere, la cerere, a aprobării persoanei evaluate

200 lei

Pct. 1.66. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif aprobare a proiectelor de achiziţie1) şi/sau a acţionarilor semnificativi2):
a) participaţii mai mari sau egale cu 50% (cotă aplicabilă taxei de autorizare, respectiv cotă aplicabilă taxei de autorizare de administrare aplicabilă sectorului pensiilor private)
b) participaţii mai mici de 50%:
(i) persoană fizică
(ii) persoană juridică
(iii) persoane care acţionează în mod concertat


1) În cazul unui proiect de achiziţie de către persoane care acţionează în mod concertat tariful se aplică o singură dată.

 

2) La înfiinţarea entităţii reglementate tariful pentru evaluarea acţionarilor este inclus în tariful de autorizare a entităţii reglementate
 

a) 75%

b)
(i) 5.000 lei
(ii) 10.000 lei
(iii) 10.000 lei

Pct. 1.67. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif înscriere în Registrul A.S.F.:

a) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică

 

 

a) 1.000 lei

Lit. a) de la pct. 2.2 din anexa nr. 3 la regulament

 

21.

Parte terță care evaluează respectarea criteriilor STS în securitizare

Tarif autorizare şi înregistrare în Registrul public A.S.F.

15.000 lei

Pct. 1.13. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei la cerere

b) 1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

22.

Persoana care prestează servicii şi activităţi de investiţii în numele unei societăţi de servicii de investiţii financiare/instituţii de credit:

Tarif înscriere în Registrul A.S.F.

a) persoană fizică care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018

b) agent delegat:

(i) persoană fizică

(ii) persoană juridică

 

a) 1.000 lei

 

 

b)

i) 1.000 lei

ii) 3.500 lei

Pct. 2.3 din anexa nr. 3 la regulament

 

Tarif radiere din Registrul A.S.F.:

a) persoană fizică care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018

b) agent delegat:

(i) persoană fizică

(ii) persoană juridică

 

a) 200 lei

 

 

b)

i) 200 lei

ii) 200 lei

Pct. 2.11. din anexa nr. 3 la regulament

23.

Agent de distribuţie al S.A.I.

Tarif avizare/autorizare

500 lei

Pct. 1.26. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a autorizaţiei/avizului la cerere

200 lei

Lit. a) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif înscriere în Registrul A.S.F.

b) persoană fizică

 

100 lei

Lit. b) de la pct. 2.2 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif  radiere din Registrul A.S.F., la cerere

200 lei

Pct. 2.15. din anexa nr. 3 la regulament

24.

Depozitar al activelor O.P.C.

Tarif avizare şi înregistrare

20.000 lei

Pct. 1.30. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif avizare contract ca urmare a transferului activelor deţinute pentru O.P.C. către noul depozitar

1.000 lei

Pct. 1.31. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere a avizului la cerere

1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

Tarif înscriere în Registrul A.S.F.:

a) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică

 

a) 1.000 lei

Lit. a) de la pct. 2.2 din anexa nr. 3 la regulament

 

Tarif radiere din Registrul A.S.F., la cerere

1.000 lei

Pct. 2.16. din anexa nr. 3 la regulament

25.

Organism de formare profesională

Tarif atestare calitate de organism de formare profesională

0 lei

Pct. 1.34. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif aprobare modificări aduse unora dintre elementele cuprinse în documentele depuse la A.S.F. pentru atestarea organismelor de formare profesională

1.000 lei

Pct. 1.35. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif retragere atestat la cerere

1.000 lei

Lit. b) de la pct. 1.36 din anexa nr. 3 la regulament

26.

Instituţiile de credit care distribuie titluri de participare pe teritoriul României

Înscriere în Registrul A.S.F.

3.000 lei

Pct. 2.8. din anexa nr. 3 la regulament

Radiere din Registrul A.S.F.

1.000 lei

Pct. 2.12. din anexa nr. 3 la regulament

27.

Instituţiile de credit din România care prestează servicii şi activităţi de investiţii

Tarif înscriere în Registrul A.S.F. a instituţiilor de credit din România care prestează servicii şi activităţi de investiţii:
a) cu instrumentele financiare menţionate în anexa nr. 1 secţiunea C din Legea nr. 126/2018
b) exclusiv cu instrumentele financiare menţionate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018

 

 

 

a) 20.000 lei


b) 1.000 lei

Pct. 2.4. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif  radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a instituţiei de credit din România care prestează servicii şi activităţi de investiţii:
a) cu instrumentele financiare menţionate în anexa nr. 1 secţiunea C din Legea nr. 126/2018
b) exclusiv cu instrumentele financiare menţionate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018

 

 

 

a) 1.500 lei


b) 200 lei

Pct. 2.10. din anexa nr. 3 la regulament

28.

Grupuri

Tarif înregistrare/ radiere/modificare componenţă grupuri:

a) înregistrare grupuri la A.S.F.
b) radiere grupuri din evidenţele A.S.F.
c) modificare componenţă grupuri în evidenţele A.S.F.

 

 

a) 10.000 lei
b) 1.000 lei
c) 1.000 lei

Pct. 2.1. din anexa nr. 3 la regulament

29.

Operatorul independent

Tarif înscriere în Registrul A.S.F.

5.000 lei

Pct. 2.9. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif radiere din Registrul A.S.F., la cerere

200 lei

Pct. 2.13. din anexa nr. 3 la regulament

30.

Evaluator

Tarif înscriere în Registrul A.S.F. pentru:

a) persoană fizică

b) persoană juridică

 

a) 1.000 lei
b) 5.000 lei

Pct. 2.51. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif înregistrare în Registrul A.S.F. a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare

1.000 lei

Pct. 2.6. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif radiere din Registrul A.S.F., la cerere, pentru:
a) persoană fizică
b) persoană juridică

 

 

a) 500 lei
b) 1.500 lei

Pct. 2.14. din anexa nr. 3 la regulament

31.

Emitent

Tarif de înregistrare la A.S.F./radierea la cerere a instrumentelor financiare, cu excepţia titlurilor de stat

500 lei

Pct. 2.17. din anexa nr. 3 la regulament

32.

Auditor financiar/firma de audit

Tarif avizare firmă de audit în vederea desfăşurării activităţii de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F.

25.000 lei

Pct. 5.5. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif. aprobare prelungire perioadă de auditare a unei entităţi de către acelaşi auditor financiar sau de către aceeaşi firmă de audit

500 lei

Pct. 1.77. din anexa nr. 3 la regulament

33.

Orice solicitant la A.S.F. persoană fizică/persoană juridică

Tarif perceput pentru emiterea, la cerere, a unui act individual care nu se încadrează în categoriile prevăzute expres în anexa 3 la regulament

1.000 lei

Pct. 5.2. din anexa nr. 3 la regulament

Tarif interpretare oficială a reglementărilor în vigoare aplicabile entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012*

 

* Tariful nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F. şi, respectiv, de către reprezentanţii autorităţilor publice

10.000 lei

Pct. 5.4. din anexa nr. 3 la regulament

34.

Persoana fizică care oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F./instituţiei de credit

Tarif notificare persoană fizică care oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F./instituţiei de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018

300 lei

Pct. 5.6. din anexa nr. 3 la regulament