Issuers legislation

 

Law no. 158/2020 for the amendment, completion and repealing of certain legislative acts, as well as for the establishment of certain measures for the application of (EU) Regulation 2017/2.402 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 laying down a general framework for securitization and creating a specific framework for simple, transparent and standardized securitization and amending Directives 2009/65/EC, 2009/138/EC and 2011/61/EU, and Regulations (EC) no. 1060/2009 and (EU) no. 648/2012
in force starting August 28th, 2020

Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, in force since April 1, 2017

REGULATION (EU) 2017/1129 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC

 

Regulamentul Delegat (UE) 2019/979 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei.

Regulamentul Delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei

Regulamentul Delegat (UE) 2020/1272 al Comisiei din 4 iunie 2020 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări

Regulamentul Delegat (UE) 2020/1273 al Comisiei din 4 iunie 2020 de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată

Regulamentul pe punere in aplicare (UE) 2018/1212 al Comisiei din 3 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor

Regulamentul (UE) 2019/2115 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2014/65/UE și a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri

Regulamentul Delegat (UE) 2019/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic

Regulamentul Delegat (UE) 2019/2100 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizările taxonomiei care trebuie utilizată pentru formatul de raportare electronic unic

Regulamentul Delegat (UE) 2020/1989 al Comisiei din 6 noiembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizarea din 2020 a taxonomiei prevăzute în standardele tehnice de reglementare pentru formatul de raportare electronic unic

 

Translation will be available as soon as possible! 

 

Regulation 

Regulamentul nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19

Regulament nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Regulation no. 4/2019 for amending and supplementing the ASF Regulation no. 4/2013 regarding the underlying shares for the certificates of deposit, approved by the Decision of the ASF Council no. 44/2013

Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations

Regulation no. 2/2017 on the transfer or withdrawal from trading of securities of issuers in case of closure of an alternative trading system

Regulamentul nr. 5/2015 privind listarea pe o piaţă dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acţiunilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România

Regulation no.15/2014 amending Regulation no. 4/2013 on underlying shares for depositary receipts of the Financial Supervisory Authority

Regulation no.8/2014 amending and supplementing Regulation no. 4/2013 on underlying shares for depositary receipts, approved by Resolution no. 44/2013 of the Financial Supervisory Authority’s Board

Regulation no. 4/2013 on underlying shares for depositary receipts

Regulamentul nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări

 

Norme

NORMA nr. 29/2019 pentru aplicarea Ghidului ESMA cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul

Rule no. 14/2017 for the application of the MAR Guidelines - Information relating to commodity derivatives markets or related spot markets for the purpose of the definition of inside information on commodity derivatives

Rule no.5/2017 for the application of the MAR Guidelines – Persons receiving market soundings and of the MAR Guidelines – Delayed disclosure of inside information

Rule no. 28/2016 for the application of ESMA Guidelines on alternative performance measures

 

Instructiuni

Instructiunea nr. 2/2010 de modificare a Instrucţiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacţionare al unui operator de piaţă/de sistem

Instructiunea nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacţionare al unui operator de piaţă/de sistem