Declarațiile domnului Cristian Roșu, vicepreședinte ASF, Sectorul Asigurări-Reasigurări, despre evoluția pieței asigurărilor în T1 2020

Cristian Roşu, vicepreşedinte al ASF: Piaţa asigurărilor a crescut cu 10% în trimestrul I din 2020

17.06.2020,  Ziarul Financiar

Volumul primelor brute subscrise pe piaţa asigurărilor în primul tri­mes­tru (T1) din 2020 a înregistrat o creş­tere cu 10% comparativ cu T1/2019, ajun­gând la un nivel de aproape 3 mld. lei, potrivit datelor preliminare ale Autorităţii de Supra­ve­ghere Finan­ciară (ASF).

„Primele subscrise în primul tri­mes­tru din 2020 au crescut cu 10% faţă de primele trei luni din 2019. Trendul de creştere s-a păstrat ca în anul 2019, iar segmentul de viaţă a crescut puţin mai mult“, a spus pentru ZF Cristian Roşu, vicepreşedinte al ASF pe sectorul de asigurări-reasigurări.

Din punctul de vedere al primelor sub­scrise pe segmentul asigurărilor ge­ne­rale, acestea au înregistrat o creş­tere cu 10% în T1/2020 ajungând la 2,35 mld. lei. Asigurările de viaţă au înre­gistrat un avans de 9% faţă de T1/2019, subscrie­rile ajungând la 626 mil. lei.

Rezultatele bune obţinute de piaţa asi­gurărilor în T1/2020 ar putea com­pen­sa eventualele scăderi care se vor în­registra în al doilea trimestru din 2020, dar nu va fi o compensare to­tală, sus­ţine vicepreşe­din­tele ASF. „Este po­sibil ca o parte din rezul­tatele înre­gistrate în pri­mul trimestru din 2020 să compenseze eventualele scă­deri care se vor înre­gistra în trimestrul II din 2020, dar nu va fi una totală. Trebuie să vedem cum se va închide primul semestru din 2020 comparativ cu perioada similară a anului trecut. După aceea vom vedea dacă putem să intuim şi să construim o prognoză.“


17/06/2020
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer