Instituții de piața

Nr crt.

Entități raportoare

Denumire raportare

Denumire aplicație/canal de transmitere

Baza legala

Formatul de încărcare în aplicație (xls, pdf,html, etc)

Periodicitate transmitere (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, semastrial, anual)

Termen de raportare

Observații/ Particularități

 
 

1

Operatori de piață

Situații financiare anuale individuale

SSER

Art. 66 alin. (1), lit. a) din Regulamentul ASF nr. 13/2018 și Art. 3 alin. (1) lit. a), b), c) și d) din Instrucțiunea ASF 1/2016

PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

2

Operatori de piață

Situații financiare semestriale individuale

SSER

Art. 67 din Regulamentul ASF nr. 13/2018 și Art. 2 alin. (1) lit. a pct. 1, 2 și 3 din Instrucțiunea ASF  2/2016

PDF

semestrial

2 luni de la încheirea perioadei de raportare

   

3

Operatori de piață

Raport trimestrial

SSER

Art. 68 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul ASF nr. 13/2018 și Art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 1 și 2 din Instrucțiunea ASF 2/2016

PDF

trimestrial

45 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru

   

4

Operatori de piață

Situația activelor financiare cu grad mare de lichiditate

SSER

Art. 68 alin. (1) lit. c) din Regulamentul ASF nr. 13/2018

PDF

trimestrial

45 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru

   

5

Operatori de piață

Balanța de verificare

SSER

solicitare DSC

XLS

Trimestrială

Odată cu raportările privind indicatorii trimestriali

   

6

Operatori de piață

Raport Comitet de audit

REGISTRATURĂ

Art. 66 alin. (6)  din Regulamentul ASF 13/2018 și art. 35 alin. (2) din Norma 13/2019

letric

anual

6 luni de la încheierea exerciţiului financiar

   

7

Operatori de piață

Scrisoare auditorului financiar adresată conducerii operatorului de piață

REGISTRATURĂ

Art. 27 alin. (1) din Norma 13/2019

letric

anual

30 de zile de la finalizarea raportului de audit

   

8

Operatori de piață

Raportul de activitate al persoanei  responsabile cu funcția de conformitate

REGISTRATURĂ

Art. 34 alin. (1) din Regulamentul ASF 13/2018

letric

anual

până cel târziu la data de 01 martie a anului următor perioadei de raportare

   

9

Operatori de piață

Raportul suplimentar adresat comitetului de audit al entității auditate, întocmit de auditorul financiar

REGISTRATURĂ

Art. 25 lit. a) din Norma 13/2019

letric

anual

30 iunie a anului următor celui pentru care a fost realizat auditul statutar

Raportare nou introdusă prin Norma nr. 13/2019

 

10

Operatori de piață

Nota explicativa  privind respectarea principiilor de guvernanta din Regulamentul 2/2016

REGISTRATURĂ

art. 49 alin. ( 2) din Regulamentul 2/2016

letric/PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

11

Operatori de piață

Raport SMT/SOT

REGISTRATURĂ

art. 83 alin.( 2 ) din Regulamentul ASF nr. 13/2018

letric

anual

până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea

   

12

Operatori de piață

Raportul de autoevaluare

REGISTRATURĂ

Art. 66 alin. (7)  din Regulamentul ASF 13/2018 și art. 2 din Regulamentul delegat UE 2017/584

letric

anual

până la 30 iunie pentru anul anterior

   

13

Operatori de piață

Raportul auditorului intern

REGISTRATURĂ

Art. 66 alin. (1)  lit. c) din Regulamentul ASF 13/2018

letric

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

14

Operatori de piață

Raport auditor financiar

REGISTRATURĂ

Art. 66 alin. (1)  lit. b) și art. 64 alin. (2) din Regulamentul ASF 13/2018,  art. 22 alin. (1) din Norma ASF 13/2019

letric

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

15

Operatori de piață

Raport consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

REGISTRATURĂ/SSER

Art. 66 alin. (1)  lit. d) din Regulamentul ASF 13/2018

letric/pdf

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

16

Operatori de piață

Raport de activitate

REGISTRATURĂ/SSER

Art. 66 alin. (1)  lit. e) din Regulamentul ASF 13/2018 și cerințe exprese în art. 66 alin. (3) și alin. (4)

letric/pdf

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

17

Operatori de piață

Situații financiare consolidate

REGISTRATURĂ

Art. 64 alin. (1) din Regulamentul ASF 13/2018 și art. 26 din Norma 39/2015

letric

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

Nu este stabilit un termen exact de raportare dar, de regulă, rapoartele consolidate ale operatorului de piață se aprobă în aceeași AGOA cu situațiile financiare individuale

 

18

Operatori de piață

Raportul anual al auditorului independent privind situațiile financiare consolidate

REGISTRATURĂ

Art. 64 alin. (1) din Regulamentul ASF 13/2018 coroborat cu art. 31 alin. (1) și art. 37 din Norma 39/2015

letric

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

19

Operatori de piață

Raportul anual consolidat al administratorilor operatorului de piață

REGISTRATURĂ

Art. 64 alin. (1) din Regulamentul ASF 13/2018 coroborat cu art. 29 alin. (1) și art. 30 alin. (5) din Norma 39/2015

letric

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

20

Operatori de piață

Raport privind evaluarea internă a riscurilor operaționale generate de sistemele informatice

REGISTRATURĂ

Art. 66 alin. (5)  din Regulamentul ASF 13/2018 coroborat cu art. 6 alin. (1) și art. 49 lit. a) din Norma ASF nr. 4/2018

letric

anual

până la 31 martie pentru anul anterior

   

21

Operatori de piață

Raport auditare sisteme informatice

REGISTRATURĂ

Art. 66 alin. (5)  din Regulamentul ASF 13/2018 coroborat cu art. 21 alin. (1) lit. a) și art. 49 lit. b) din Norma ASF nr. 4/2018

letric

anual

până la 30 iunie pentru anul anterior

   

22

Operatori de piață

Raportare indicatori sisteme informatice importante

REGISTRATURĂ

Art. 66 alin. (5)  din Regulamentul ASF 13/2018 coroborat cu art. 49 lit. c) și Anexa 4 din Norma ASF nr. 4/2018

letric

anual

până la 31 martie pentru anul anterior

   

23

Depozitarul Central

Situații financiare anuale individuale

SSER

Art. 108 lit. a) din Regulamentul ASF nr. 13/2005 și Art. 3 alin. (1) lit. a), b), c) și d) din Instrucțiunea ASF  1/2016

PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

24

Depozitarul Central

Situații financiare semestriale individuale

SSER

Art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 și 3 din Instrucțiunea ASF  2/2016

PDF

semestrial

2 luni de la încheirea perioadei de raportare

   

25

Depozitarul Central

Raport trimestrial

SSER

Art. 111 alin. (1) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 13/2005 și Art. 2 alin. (1) lit. a pct. 1 și 2 din Instrucțiunea ASF  2/2016

PDF

trimestrial

45 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru

   

26

Depozitarul Central

Situația activelor financiare cu grad mare de lichiditate

SSER

Art. 111 alin. (1) lit. b) din Regulamentul ASF nr. 13/2005

PDF

trimestrial

45 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru

   

27

Depozitarul Central

Raport auditor financiar

SSER

Art. 108 lit. b) din Regulamentul ASF nr. 13/2005 și art. 22 alin. (1) din Norma ASF 13/2019

PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

28

Depozitarul Central

Raport consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

SSER

Art. 108 lit. c) din Regulamentul ASF nr. 13/2005

PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

29

Depozitarul Central

Lista emitenților cu care s-a încheiat contract de depozitarte

SSER

Art. 108 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 13/2005

PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

30

Depozitarul Central

Lista participanților admiși în sistemul de decontare

SSER

Art. 108 lit. e) din Regulamentul ASF nr. 13/2005

PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

31

Depozitarul Central

Registrul acționarilor depozitarului central

SSER

Art. 108 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 13/2005

PDF

anual

Odată cu raportările privind indicatorii trimestriali

   

32

Depozitarul Central

Raport de activitate

SSER

Art. 108 lit. g) din Regulamentul ASF nr. 13/2005

PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

33

Depozitarul Central

Raport corectare ordine de transfer

e-mail destinat

solicitare DSC

XLS

trimestrial

primele 10 zile de la încheierea perioadei de raportare

   

34

Depozitarul Central

Raportare erori în procesul de reconcilire

e-mail destinat

solicitare DSC

XLS

trimestrial

primele 10 zile de la încheierea perioadei de raportare

   

35

Depozitarul Central

Raportare măsuri managementul riscului în decontare

e-mail destinat

solicitare DSC

XLS

trimestrial

primele 10 zile de la încheierea perioadei de raportare

   

36

Depozitarul Central

Raportare poziție maximă în decontare

e-mail destinat

solicitare DSC

XLS

trimestrial

primele 10 zile de la încheierea perioadei de raportare

   

37

Depozitarul Central

Balanța de verificare

SSER

solicitare DSC

XLS/PDF

trimestrială

Odată cu raportările privind indicatorii trimestriali

   

38

Depozitarul Central

Raport Comitet de audit

REGISTRATURĂ

Art. 35 alin. (2) din Norma 13/2019

letric

anual

6 luni de la încheierea exerciţiului financiar

   

39

Depozitarul Central

Scrisoare auditorului financiar adresată conducerii

REGISTRATURĂ

Art. 27 alin. (1) din Norma 13/2019

letric

anual

30 de zile de la finalizarea raportului de audit

   

40

Depozitarul Central

Raportul de activitate al persoanei  responsabile cu funcția de conformitate

REGISTRATURĂ/SSER

Art. 1 alin. (22) din Dispunerea de măsuri ASF nr. 27/2012.

letric

anual

până cel târziu la data de 01 martie a anului următor perioadei de raportare

   

41

Depozitarul Central

Raportul suplimentar adresat comitetului de audit al entității auditate, întocmit de auditorul financiar

REGISTRATURĂ

Art. 25 lit. a) din Norma 13/2019

letric

anual

30 iunie a anului următor celui pentru care a fost realizat auditul statutar

Raportare nou introdusă prin Norma nr. 13/2019

 

42

Depozitarul Central

Nota explicativa  privind respectarea principiilor de guvernanta din Regulamentul 2/2016

REGISTRATURĂ

art. 49 alin. ( 2) din Regulamentul 2/2016

letric/PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

43

Depozitarul Central

Raport privind structura consolidata a actionariatului BVB

REGISTRATURĂ

dispunerea de masuri 12/2010

letric/Excel

lunar

în termen de două zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei lunii

   

44

Depozitarul Central

Raport privind instructiunile de imprumut

REGISTRATURĂ

Art. 22 alin (1 ) din Regulamentul 5/2015

letric

lunar

în termen de maximum 10 zile de la sfarsitul lunii

   

45

Depozitarul Central

Raportul auditorului intern

REGISTRATURĂ

Art. 66 alin. (1)  lit. c) din Regulamentul ASF 13/2018

letric

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

46

Depozitarul Central

Raportare erori în procesul de reconcilire

REGISTRATURĂ

Decizia ASF .../10.10.2014, art. 2 alin. (3.2) Cap. 1, Titlul IV din Codul Depozitarului Central

letric

lunar

primele 10 zile de la încheierea perioadei de raportare

   

47

Depozitarul Central

Raportare sume decontate

REGISTRATURĂ

Dispunerea de măsuri CNVM nr. 2/20.01.2010

letric

săptămânal

prima săptămână după încheierea perioadei de raportare

   

48

Depozitarul Central

Raport privind evaluarea internă a riscurilor operaționale generate de sistemele informatice

REGISTRATURĂ

Art. 2 coroborat cu art. 6 alin. (1) și art. 49 lit. a) din Norma ASF nr. 4/2018

letric

anual

până la 31 martie pentru anul anterior

   

49

Depozitarul Central

Raport auditare sisteme informatice

REGISTRATURĂ

Art. 8 lit. d) din Regulamentul ASF 10/2017 coroborat cu art. 21 alin. (1) lit. a) și art. 49 lit. b) din Norma ASF nr. 4/2018

letric

anual

până la 30 iunie pentru anul anterior

   

50

Depozitarul Central

Raportare indicatori sisteme informatice importante

REGISTRATURĂ

Art. 2 coroborat cu art. 49 lit. c) și Anexa 4 din Norma ASF nr. 4/2018

letric

anual

până la 31 martie pentru anul anterior

   

51

Administratori locuri de tranzacționare

Raportul de autoevaluare

REGISTRATURĂ

Art. 66 alin. (7)  din Regulamentul ASF 13/2018 și art. 2 din Regulamentul delegat UE 2017/584

letric

anual

până la 30 iunie pentru anul anterior

   

52

FCI

Situaţiile financiare anuale aprobate de adunarea generală a acţionarilor

REGISTRATURĂ

Art. 39¹ alin. (2) lit. a) din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea,
organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a
investitorilor

letric

anual

până la data de 31 mai

   

53

FCI

Raportul Consiliului de administraţie

REGISTRATURĂ

Art. 39¹ alin. (2) lit. b) din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea,
organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a
investitorilor

letric

anual

până la data de 31 mai

   

54

FCI

Raportul auditorului financiar împreună cu opinia acestuia

REGISTRATURĂ

Art. 39¹ alin. (2) lit. c) din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea,
organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a
investitorilor

letric

anual

până la data de 31 mai

   

55

FCI

Raportul privind misiunile de audit intern și planul de audit intern pentru anul în curs

REGISTRATURĂ

Art. 39¹ alin. (3) lit. a) și b) din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea,
organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a
investitorilor

letric

anual

până la sfârșitul lunii februarie

   

56

FCI

Raportarea contabilă semestrială

REGISTRATURĂ

Art. 39¹ alin. (4) din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea,
organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a
investitorilor

letric

semestrial

până cel târziu la data de 31 august

   

57

FCI

Situația contribuțiilor datorate și virate de membri

REGISTRATURĂ

Art. 39¹ alin. (4) din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea,
organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a
investitorilor

letric

semestrial

până cel târziu la data de 31 august

   

58

FCI

Situația privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.

REGISTRATURĂ

Art. 39¹ alin. (5) din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea,
organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a
investitorilor

letric

trimestrial

până la sfârşitul lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea

   

59

FCI

Situaţia privind plata compensaţiilor acordate investitorilor și situaţia resurselor financiare disponibile pentru activitatea de compensare

REGISTRATURĂ

Art. 39¹ alin. (6) lit. a) și b)  din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea,
organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a
investitorilor

letric

lunar

cel târziu până în data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea

   

60

FCI

Raport privind evaluarea internă a riscurilor operaționale generate de sistemele informatice

REGISTRATURĂ

Art. 2 coroborat cu art. 6 alin. (1) și art. 49 lit. a) din Norma ASF nr. 4/2018

letric

anual

până la 31 martie pentru anul anterior

   

61

FCI

Scrisoare auditorului financiar adresată conducerii

REGISTRATURĂ

Art. 27 alin. (1) din Norma 13/2019

letric

anual

30 de zile de la finalizarea raportului de audit

   

62

FCI

Raportul suplimentar întocmit de auditorul financiar

REGISTRATURĂ

Art. 25 lit. a) din Norma 13/2019

letric

anual

30 iunie a anului următor celui pentru care a fost realizat auditul statutar

   

63

FCI

Raport auditare sisteme informatice

REGISTRATURĂ

Art. 2 lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) lit. c) și art. 49 lit. b) din Norma ASF nr. 4/2018

letric

la 3 ani

până la 30 iunie pentru ultimii 3 ani calendaristici consecutivi, începând cu prima lună ianuarie după data sfârşitului perioadei supuse auditului IT anterior

   

64

FCI

Raportare indicatori sisteme informatice importante

REGISTRATURĂ

Art. 2 coroborat cu art. 49 lit. c) și Anexa 4 din Norma ASF nr. 4/2018

letric

anual

până la 31 martie pentru anul anterior