• ro
 • en
 • Home Press Releases
  A.S.F. a amânat cu un an obligativitatea aplicării ESEF pentru emitenții listați pe piața reglementată din România

A.S.F. a amânat cu un an obligativitatea aplicării ESEF pentru emitenții listați pe piața reglementată din România

București, 19 februarie 2021 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis exercitarea opțiunii de amânare a aplicării ESEF (European Single Electronic Format) și a dispus publicarea în procedura de consultare publică, pentru un termen de 10 zile, a unui proiect de regulament privind obligația de întocmire de către emitenții, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, a rapoartelor financiare anuale în formatul de raportare electronic unic însoțit de referatul de aprobare. De asemenea, Consiliul A.S.F. a hotărât notificarea Comisiei Europene cu privire la intenția de amânare cu un an a obligativității aplicării ESEF pentru emitenții listați pe piața reglementată din România.

Proiectul de regulament prevede printre altele faptul că:

 • emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația de a întocmi și publica rapoartele financiare anuale în formatul de raportare electronic unic prevăzut la art. 153 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar care începe pe sau după data de 1 ianuarie 2021;
 • emitenții pot întocmi și publica în mod voluntar rapoartele financiare anuale în formatul de raportare electronic unic prevăzut la art. 153 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar care a început pe sau după data de 1 ianuarie 2020.

A.S.F. nu va adopta măsuri de autoritate împotriva societăților care nu au aplicat formatul ESEF pentru exercițiul financiar 2020 până la momentul la care vor intra în vigoare prevederile privind amânarea obligației de aplicare a cerințelor ESEF cu un an (intrarea în vigoare a regulamentului A.S.F.).

La baza acestei decizii au fost avute în vedere următoarele: potrivit prevederilor art. 153 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața reglementată din România au obligația de a întocmi rapoartele financiare anuale într-un format de raportare electronic unic ulterior emiterii de către ESMA a unor standarde tehnice de reglementare în acest sens, dar nu mai devreme de data de 1 ianuarie 2020. Această prevedere a fost introdusă la nivelul legislației naționale în vederea transpunerii actualelor prevederi ale art. 4 alin. (7) din Directiva 2004/109/CE.

Astfel, începând cu exercițiul financiar 2020, toate rapoartele financiare anuale ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată ar trebui să fie pregătite în limbajul xHTML sau Extensible Hypertext Markup Language. În baza aceste obligații, raportarea ar trebui să se facă începând cu anul 2021.

În contextul economic generat de pandemia de COVID-19, în cadrul proiectului de modificare a Regulamentului (UE)2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului European privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (pachetul CMRP), discutat la nivel european, au fost introduse și unele dispoziții care vizează posibilitatea amânării aplicării cerințelor privind formatul electronic unic european (ESEF) pentru rapoartele financiare anuale ale companiilor listate.

Având în vedere modificările propuse la nivelul legislației europene, respectiv introducerea unor dispoziții care vizează posibilitatea amânării aplicării cerințelor privind formatul electronic unic european (ESEF) pentru rapoartele financiare anuale ale companiilor listate, A.S.F. a solicitat părților implicate (emitenți, auditori financiari, asociații profesionale) punctul de vedere/o evaluare cu privire la oportunitatea adoptării unei astfel de decizii de amânare a implementării cerințelor de raportare în formatul ESEF cu un an, care să vizeze societățile listate pe piața reglementată din România.

Din datele și informațiilor comunicate s-a desprins concluzia că amânarea cu un an a aplicării ESEF pentru emitenții listați pe piața reglementată din România este oportună și necesară, în acest sens fiind invocate o serie de impedimente de natură să afecteze implementarea cerințelor ESEF, după cum urmează:

 • circumstanțele excepționale cauzate de coronavirus (COVID-19) și concentrarea resurselor operaționale asupra nevoilor urgente;
 • lipsa de personal angajat specializat în transformarea situațiilor financiare anuale conform noilor cerințe;
 • existența unui număr redus de firme care dezvoltă aplicații de acest tip;
 • prețurile solicitate de firmele existente pentru conversia situațiilor financiare în noul format, nejustificat de mari;
 • costurile ridicate pentru identificarea și implementarea unor soluții IT;
 • dificultăți în identificarea și contractarea unui furnizor IT care să ofere servicii complete și viabile;
 • erorile de mapare apărute pe parcursul conversiei raportului anual, ce cuprinde situațiile financiare auditate (inclusiv raportul de audit), raportul administratorilor, declarația pe proprie răspundere în noul format iXBRL (Inline eXtensive Business Reporting Language) cerut de ESEF.

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.