• Home Press Releases
    A.S.F. dă undă verde formării profesionale online în domeniul pieței de capital

A.S.F. dă undă verde formării profesionale online în domeniul pieței de capital

București, 23 decembrie 2020 - Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a inițiat un proces de revizuire a regulamentului privind formarea profesională pe piața de capital, cu derularea inclusiv a unei consultări publice pe marginea modificărilor propuse, care a avut ca finalitate emiterea unui nou regulament privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital.

Regulamentul actualizează cadrul legal aplicabil în domeniul formării și pregătirii profesionale specifice pieței de capital, în sensul armonizării acestuia cu necesitățile și particularitățile pieței, aflate într-o continuă dinamică.

Principala noutate adusă de regulament o reprezintă posibilitatea organizării și desfășurării de către organismele de formare profesională, atestate de către A.S.F., a programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională la distanță, în sistem online, fără prezență fizică.

„Prin această posibilitate, oferită organismelor de formare profesională, Autoritatea estimează că se va înregistra un puternic impact pozitiv asupra desfășurării activităților pe piața de capital. Regulamentul răspunde necesității actuale în ceea ce privește desfășurarea în condiții optime a programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională în contextul în care, în acest an, pe teritoriul României au fost instituite măsuri speciale ca urmare a crizei generate de COVID-19”, a declarat Vicepreședintele A.S.F., domnul Gabriel Grădinescu.

Prin acest nou act normativ se abrogă Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 404 din 17 iunie 2010.

„Regulamentul are în vedere inclusiv debirocratizarea și simplificarea documentației necesare atestării în calitatea de organisme de formare profesională, precum și de eficientizare a desfășurării programelor de formare profesională prin oferirea unei independențe mai mari organismelor de formare profesională cu privire la modul de organizare și desfășurare a acestor programe”, a precizat Vicepreședintele A.S.F.

Ca autoritate competentă în domeniul autorizării, reglementării, supravegherii și controlului piețelor reglementate de instrumente financiare, precum și a instituțiilor și operațiunilor specifice acestora, A.S.F. întreține un dialog constant cu instituțiile și entitățile ce funcționează la nivelul pieței de capital pentru identificarea timpurie a nevoilor reale ale pieței și ale eventualelor disfuncționalități și soluționarea lor prin revizuirea cadrului legal aplicabil.

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.