Transparenta pre si post tranzacționare

Pachetul legislativ european MiFID II / MiFIR a introdus cerințe de transparență pre și post-tranzacționare pentru acțiunile, obligațiunile, produsele financiare structurate, cotele de emisii și instrumentele financiare derivate, împuternicind autoritățile competente europene să aprobe renunțarea la obligația operatorilor de piață și a societăților de investiții care operează un loc de tranzacționare de a face publice informațiile aferente pre-tranzacționare pentru instrumente în afara acțiunilor și a instrumentelor similare acestora (non-equity), în anumite condiții bine determinate. În plus, tranzacțiile cu instrumente care nu fac parte din capitaluri proprii pot beneficia, de asemenea, de publicarea amânată, iar pentru instrumentele de capitaluri proprii, este introdus și un regim de dimensiune a pașilor de cotare.

Autoritățile competente din spațiul economic european (EEA), cu excepția Poloniei, au delegat către ESMA efectuarea calculelor de transparență, inclusiv a celor tranzitorii (Transitional Transparency Calculations). Pentru a le putea executa, ESMA  a utilizat informațiile furnizate de toate locurile de tranzacționare ale statelor membre și a efectuat aceste calcule cu cea mai mare atenție și în măsura posibilităților existente. Având în vedere sfera și complexitatea calculelor, inclusiv diferitele surse de date subiacente, modificările rezultate după publicarea inițială nu pot fi totuși excluse. ESMA se așteaptă să completeze și să actualizeze în permanență informațiile furnizate, dacă este necesar. Orice actualizare ulterioară va fi publicată pe pagina web a ESMA, însoțită de informații specifice în secțiunea de Știri /Noutăți.

Începând cu 3 ianuarie 2018, Sistemul de transparență a instrumentelor financiare (FITRS) a afișat informații privind calculele de transparență, în special pentru instrumente financiare derivate (la nivelul ISIN) și obligațiuni și acțiuni noi listate. De la 1 mai 2018, evaluarea trimestrială a lichidității pentru obligațiuni (cu excepția ETC și ETN) admise la tranzacționare înainte și până la 28 februarie 2018 a fost furnizată prin intermediul FITRS. Aceste rezultate sunt aplicabile începând cu data de 16 mai 2018.

Instrucțiuni detaliate despre cum se găsesc rezultatele calculelor anuale de transparență pre și post-tranzacționare, privind clasificarea lichidității instrumentelor financiare, pragurile dimensiunilor mari în scară (Large IScale) în comparație cu dimensiunea normală a pieței și mărimea standard a pieței (Standard Market Size), dimensiunea specifică instrumentului financiar (Size Specific To the Instrument) etc,  aplicabile pentru anumite instrumente financiare, atât în registrul FITRS, cât și în fișierele disponibile pe pagina web a ESMA pot fi consultate în documentul FAQ.