A fost publicat Raportul comun privind riscurile și vulnerabilitățile sistemului financiar al Uniunii Europene, elaborat de către cele 3 autorități europene membre ESA’s - EBA, ESMA și EIOPA